Listování
od 

Hydratované oxidy železa a manganu z dolu Václav v Bližné / Filip, Jan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 4 (2009), s. 311-315
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydraulic assessment of runoff and overbank flow dynamics
The hydraulic characteristic of capillary barrier in the relationship to the efficiency
Hydraulic characteristics of a capillary barrier in relation to its efficiency
Hydraulic conductivity and fracture frequency dependence in granite massifs
Hydraulic conductivity and imbibition speed of solid clay aggregates: two different approaches involving the tortuosity of pathways / Konta, Jiří, 1922- -- In: Clay minerals -- ISSN 0009-8558 -- Vol. 40, no. 4 (2005), p. 493-497
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydraulic conductivity of compacting mineral liner from Horky loess - lime influence
Hydraulic conductivity of granites in the Bohemian Massif - comparison of a detailed and a regional scale
Hydraulic Fracturing Control of Melt Migration in Pervasively Molten and Deformed Crust: AMS Fabric Study, Central Vosges / Edel, Jean-Bernard, Schulmann, Karel -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 16 (2003), p. 94-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydraulic Fracturing Control of Melt Migration in Pervasively Molten and Deformed Crust: AMS Fabric Study, Central Vosges / Edel, Jean-Bernard, Schulmann, Karel (2003) -- In: Geolines -- ISBN 1210-9606
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Hydraulic functions of the bi-modal soil porous systems / Kutílek, Miroslav -- In: 32nd International Geological Congress, Florence, Italy, August 20-28, 2004 : abstracts -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydraulic parameters of Paleogene rocks in western part of Hornádska kotlina depression
Hydraulic parameters of the Crystalline rocks of the Orlické hory Mts.
Hydraulic Parametres of Fissured Aquifers of Českomoravská Vysočina Highland / Kryštofová, Eva -- In: 4th Workshop on Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydraulická drsnost pohyblivého dna za vysokých smykových napětí
Hydraulická ochrana podzemní vody v horní části Žitného ostrova / Hartman, Zdeněk, Merta, Stanislav, Pazourek, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 9 (1989), s. 268-270
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydraulická vodivost granitů Českého masivu - srovnání dat detailního a regionálního měřítka / Rukavičková, Lenka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydraulická vodivost minerálního těsnění ze sprašové hlíny - vliv vápnění / Boháč, Jan, Metelková, Zdeňka -- In: Skládkový workshop Liberec - Zittau 2008 -- ISBN 978-80-7399-567-6 -- 8
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Hydraulické charakteristiky kapilární bariery ve vztahu k její účinnosti / Mls, Jiří, Trpkošová, Dagmar -- In: Acta Hydrologica Slovaca -- ISSN 1335-6291 -- Roč. 9, č. 2 (2008), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Hydraulické charakteristiky kapilární bariery ve vztahu k její účinnosti / Mls, Jiří, Trpkošová, Dagmar -- In: Sborník 10. Česko-Slovenského mezinárodního hydrogeologického kongresu -- ISBN 978-80-248-2026-2 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF