Listování
od 

Hydrocarbon generation zone in the East Slovakian Neogene basin: model and geochemical evidence / Franců, Juraj, 1957-, Rudinec, Rudolf, Šimáček, Václav -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 40, no. 3 (1989), p. 355-384
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrocarbon habitat of the Paleogene Nesvačilka Trough, Carpathian foreland basin, Czech Republic : Peri-Tethys Memoir 2: Structure and Prospects of Alpine Basins and Forelands / Benada, Stanislav, Berka, Jiří, Brzobohatý, Jiří, Řehánek, Jan -- In: Mémoires du Muséum National d´Histoire Naturelle -- ISSN 1243-4442 -- Vol. 170 (1996)
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrocarbons from the oceanic bottom
The Hydrocharitaceae foliage from the North Bohemian Early Miocene / Kvaček, Zlatko, 1937- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 70, no. 2 (1995), p. 21-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrochemical balance in the forest tributary's catchment / Fottová, Daniela, Hruška, Jakub, Pacl, Aleš, Smrčková, Věra -- In: Quality of the natural environment in the Czech Republic at the regional level Results of the Košetice Oservatory Eds.: Váňa Milan, Ivan Holoubek et al -- ISBN 80-85813-88-2 -- 189
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydrochemical exploitation and hydrogeological consequences of uranium exploatation at the Stráž deposit
Hydrochemical extraction of uranium and drinking water sources in Northern Bohemian Cretaceous
Hydrochemical monitoring of a forested catchment with extremely high aluminium concentrations in runoff: the Lysina catchment, Czech Republic / Hruška, Jakub, Krám, Pavel, 1960- -- In: IAHS publications -- No. 219 (1994), p. 357-368
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrochemical research of surface and dropping waters in the northern part of the Moravian Karst
Hydrochemická těžba uranu a zdroje pitné vody v severočeské křídě / Hanzlík, Josef, Maršalko, P. -- In: Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy -- s. 141-157
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hydrochemická těžba uranu a zdroje pitné vody v severočeské křídě / Hanzlík, Josef, Maršalko, Pavel -- In: Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy -- ISSN 0375-1686 -- Roč. 19 (1995), s. 141-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrochemická těžba uranu na ložisku Stráž a její hydrogeologické důsledky / Hanzlík, Josef, Macák, Petr, Maršalko, Pavel, Moravec, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 12 (1992)
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrochemický a hydrogelogický monitoring testovací lokality melechovský masiv / Budkovský, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 206-208
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrochemický výzkum povrchových a skapových vod v severní části Moravského krasu / Zajíček, Petr, 1965- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 52, č. 6 (1997), s. 167-169
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrodynamic conditions and the benthic community of upper wenlockian calcareous shales in the western part of the Barrandian (Kosov quarry) / Turek, Vojtěch, 1949- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 28, no. 3 (1983), p. 245-260, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrodynamic conditions controlling the chemistry of spring water in the non-carbonate rocks of the Czechoslovak Carpathians / Jetel, Ján, 1935- -- In: Reports of the XIIIth Congress of Carpatho-Balkan geological association (KBGA), part II. Proceedings -- s. 438-440
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrodynamic experiments on dacryoconarid shell telescoping / Hladil, Jindřich, Kulaviak, Lukáš, Lisý, Pavel, Růžička, Marek, Šimčík, Miroslav -- In: Lethaia -- ISSN 0024-1164 -- Roč. 47, č. 3 (2014), s. 376-396
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hydrodynamic generator for ultrasonic modulation of the jet: basic study / Foldyna, Josef, Lhotáková, L., Říha, Zdeněk, Sitek, Libor -- In: Proceedings of the 2001 WJTA American Waterjet Conference. 2 -- s. 537-550
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hydrodynamické poměry a bentózní společenstvo vápnitých břidlic svrchního wenlocku v z. části Barrandienu (lom Kosov)
Hydrodynamics of transport and transformation processes of pollutants in groundwater