Listování
od 

Hydrodynamic generator for ultrasonic modulation of the jet: basic study / Foldyna, Josef, Lhotáková, L., Říha, Zdeněk, Sitek, Libor -- In: Proceedings of the 2001 WJTA American Waterjet Conference. 2 -- s. 537-550
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hydrodynamické poměry a bentózní společenstvo vápnitých břidlic svrchního wenlocku v z. části Barrandienu (lom Kosov)
Hydrodynamics of transport and transformation processes of pollutants in groundwater
Hydroecological assessment of water courses
The hydroecological information system of the T.G. Masaryk Water Research Institute, Prague
Hydroecological study of the Jizera River catchment and the Jizera Mountains (Variant.)
Hydroekologické hodnocení toků / Matoušková, Milada, 1972-, Mattas, Daniel, 1950- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 53, č. 10 (2003), s. 279-282
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydroekologický informační systém Výzkumného ústavu vodohospodářského / Vučka, Václav, 1935-, Zeman, Václav -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 43, č. 1 (2001), s. 1-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydroekologický výzkum ÚH AV ČR v Jizerských horách / Buchtele, Josef, 1936-, Šír, Miloslav, 1956-, Tesař, Miroslav, 1956- -- In: Sborník příspěvků ze semináře Jizerské hory, setkání napříč vědeckými disciplínami -- ISBN 978-80-87577-14-1 -- s. 21-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrofyzikální testování jemnozrných zemin a granulátů / Pichler, Evžen -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (1996), s. 47-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogelogic aspects of rational use of abandoned mines
Hydrogen - the product of coal thermal conversion / Brožová, Zuzana, Kříž, Vlastimil -- In: 11th Conference on Environment and Mineral Processing. Part 1 -- S. 7-10
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hydrogen and oxygen isotopes of silicates and quartz
Hydrogen production by two-stage co-pyrolysis of bituminous coal-polymers mixtures / Kříž, Vlastimil, Straka, Pavel -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 5, č. 1 (2008), s. 77-82
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hydrogen production by two-stage co-pyrolysis of bituminous coal-polymers mixtures / Kříž, Vlastimil, Straka, Pavel, 1947- -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 5, no. 1 (149), p. 77-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogen-rich gas as a product of two-stage co-gasification of lignite/waste mixtures / Bičáková, Olga, Straka, Pavel -- In: International Journal of Hydrogen Energy -- Roč. 39, č. 21 (2014)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hydrogen traces in genetically different cassiterites / Beran, Anton, Losos, Zdeněk, 1962- -- In: LERM 2003, International Symposium on Light Elements in Rock-forming Minerals, Book of Abstracts -- ISBN 80-7028-199-5 -- s. 47-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogen traces in genetically different cassiterites / Beran, Anton, Losos, Zdeněk -- In: Light Elements in Rock-forming Minerals - Book of abstracts -- ISBN 80-7028-199-5 -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Hydrogeochemical budget in the acid catchment with extremely high aluminium content in runoff: Lysina, Slavkovský les Mts., Czechoslovakia
Hydrogeochemical investigation in the region of Horní Jiřetín and Jezeří forests in North Bohemia / Jezerský, Zdeněk -- In: Sborník geologických věd. Hydrogeologie-inženýrská geologie -- ISSN 0036-5289 -- Vol. 20 (1994), p. 53-60
Zdroj: ČGS (UNM)