Listování
od 

Hydroekologické hodnocení toků / Matoušková, Milada, 1972-, Mattas, Daniel, 1950- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 53, č. 10 (2003), s. 279-282
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydroekologický informační systém Výzkumného ústavu vodohospodářského / Vučka, Václav, 1935-, Zeman, Václav -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 43, č. 1 (2001), s. 1-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydroekologický výzkum ÚH AV ČR v Jizerských horách / Buchtele, Josef, 1936-, Šír, Miloslav, 1956-, Tesař, Miroslav, 1956- -- In: Sborník příspěvků ze semináře Jizerské hory, setkání napříč vědeckými disciplínami -- ISBN 978-80-87577-14-1 -- s. 21-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrofyzikální testování jemnozrných zemin a granulátů / Pichler, Evžen -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (1996), s. 47-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogelogic aspects of rational use of abandoned mines
Hydrogen - the product of coal thermal conversion / Brožová, Zuzana, Kříž, Vlastimil -- In: 11th Conference on Environment and Mineral Processing. Part 1 -- S. 7-10
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hydrogen and oxygen isotopes of silicates and quartz
Hydrogen production by two-stage co-pyrolysis of bituminous coal-polymers mixtures / Kříž, Vlastimil, Straka, Pavel -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 5, č. 1 (2008), s. 77-82
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hydrogen production by two-stage co-pyrolysis of bituminous coal-polymers mixtures / Kříž, Vlastimil, Straka, Pavel, 1947- -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 5, no. 1 (149), p. 77-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogen-rich gas as a product of two-stage co-gasification of lignite/waste mixtures / Bičáková, Olga, Straka, Pavel -- In: International Journal of Hydrogen Energy -- Roč. 39, č. 21 (2014)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hydrogen traces in genetically different cassiterites / Beran, Anton, Losos, Zdeněk, 1962- -- In: LERM 2003, International Symposium on Light Elements in Rock-forming Minerals, Book of Abstracts -- ISBN 80-7028-199-5 -- s. 47-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogen traces in genetically different cassiterites / Beran, Anton, Losos, Zdeněk -- In: Light Elements in Rock-forming Minerals - Book of abstracts -- ISBN 80-7028-199-5 -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Hydrogeochemical budget in the acid catchment with extremely high aluminium content in runoff: Lysina, Slavkovský les Mts., Czechoslovakia
Hydrogeochemical investigation in the region of Horní Jiřetín and Jezeří forests in North Bohemia / Jezerský, Zdeněk -- In: Sborník geologických věd. Hydrogeologie-inženýrská geologie -- ISSN 0036-5289 -- Vol. 20 (1994), p. 53-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeochemical mapping of Czech freshwaters / Majer, Vladimír, Veselý, Josef -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 73, no. 3 (1998), p. 183-192
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeochemical methods / , , Majer, Vladimír -- In: Geochemical prospecting methods and their environmental applications -- ISBN 80-7075-357-9
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydrogeochemical Methods / Majer, Vladimír, Veselý, Josef -- In: Geochemical Prospecting Methods and Their Environmental Applications -- ISBN 80-7075-357-9 -- s. 79-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeochemical research and its applications in the protection of natural environment
Hydrogeochemická bilance kyselého povodí s extrémně vysokým obsahem hliníku v odtoku: Lysina, Slavkovský les / Hruška, Jakub, Krám, Pavel, 1960- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 36, č. 4 (1991), s. 247-259
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeochemická charakteristika Krkonoš / Hošek, Miloš -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 3 (1982), s. 71-73, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)