Listování
od 

Hydrogeologická charakteristika hnedouhoľných ložísk na Slovensku / Šimeček, Miroslav -- In: Zborník referátov 7. BVTK [Baníckej vedeckotechnickej konferencie]. III. Geológia -- 70-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologická charakteristika nejbližšího okolí Strahovského kláštera v Praze : 12-24 Praha / Čurda, Jan, 1962- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 174-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologická charakteristika nejbližšího okolí Strahovského kláštera v Praze / Čurda, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydrogeologická charakteristika neogénnych a kvartérnych kolektorov v severovýchodnom okolí Košíc / Jetel, Ján, Karoli, Stanislav -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 281-286
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologická charakteristika Oderské kotliny / Čurda, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydrogeologická charakteristika tlusteckého bloku / Pazderský, Jiří -- In: MEGA - Membrány ekologie, geologie, analytika -- Roč. 14, č. 1 (1990), s. 31-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologická funkcia puklinovo-pórového prostredia neovulkanitov v podmienkach dlhodobej exploatácie / Fecek, Pavel, Hlavatý, Zoltán -- In: Optimalizácia využitia puklinových a puklinovo-krasových vôd -- s. 61-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologická interpretace pojmů kontaminace, havárie, krajně naléhavý stav / Čížek, Jiří -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 63, č. 4 (2013), s. 110-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologická kritéria prognóz ropoplynonosnosti v oblasti JV svahů Českého masívu / Kolářová, Margarita -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 3 (1990), s. 241-280
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologická preskúmanosť Slovenskej republiky / Kiripolský, Jozef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 6 (1990), s. 161-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologická problematika a vodní bilance jezera ČSM v katastrálním území Dubí-Pozorka / Halíř, Josef, Horčička, Lumír -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2014), s. 14-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologická problematika Alžírska / Kačura, Georgij -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 4 (1993), s. 112-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologická problematika kuželového krasu regionu Guangxi v jižní Číně / Novotný, Jan -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 10, č. 2 (2007), s. 19-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologická problematika lipnického zlomu na velkolomu jiří v Sokolovském revíru / Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 4 (1986), s. 32-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologická problematika lokality Proboštov / Trachtulec, Jan -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 2 (1987), s. 5-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologická problematika meziložních písků na Mostecku / Halíř, Josef, Pletichová, Míla, Žižka, Lukáš -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2013), s. 34-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologická problematika pseudokrasových podzemních vod z opuštěných uhelných dolů v okolí Nýřan (karbon plzeňské pánve) / Stočes, Ivo -- In: Puklinové a puklinovo-krasové vody a problémy ich ochrany : zborník referátov z VIII. celoštátnej hydrogeologickej konferencie 6.-8. júna 1984 - Račkova dolina -- s. 133-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologická problematika v prostoru ochranného pilíře SKPJ / Pletichová, Míla -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2006), s. 12-16, 2 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologická problematika zatopené zbytkové jámy Venuše v centrální části severočeské hnědouhelné pánve / Halíř, Josef -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 59-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologická problematika zatopených zbytkových jam v centrální části severočeské hnědouhelné pánve / Halíř, Josef -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 6 (2000), s. 3-13
Zdroj: ČGS (UNM)