Listování
od 

Hydrogeologická problematika kuželového krasu regionu Guangxi v jižní Číně / Novotný, Jan -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 10, č. 2 (2007), s. 19-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologická problematika lipnického zlomu na velkolomu jiří v Sokolovském revíru / Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 4 (1986), s. 32-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologická problematika lokality Proboštov / Trachtulec, Jan -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 2 (1987), s. 5-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologická problematika meziložních písků na Mostecku / Halíř, Josef, Pletichová, Míla, Žižka, Lukáš -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2013), s. 34-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologická problematika pseudokrasových podzemních vod z opuštěných uhelných dolů v okolí Nýřan (karbon plzeňské pánve) / Stočes, Ivo -- In: Puklinové a puklinovo-krasové vody a problémy ich ochrany : zborník referátov z VIII. celoštátnej hydrogeologickej konferencie 6.-8. júna 1984 - Račkova dolina -- s. 133-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologická problematika v prostoru ochranného pilíře SKPJ / Pletichová, Míla -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2006), s. 12-16, 2 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologická problematika zatopené zbytkové jámy Venuše v centrální části severočeské hnědouhelné pánve / Halíř, Josef -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 59-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologická problematika zatopených zbytkových jam v centrální části severočeské hnědouhelné pánve / Halíř, Josef -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 6 (2000), s. 3-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologická prozkoumanost ČSSR / Kiripolský, Jozef, Landa, Ivan, 1945- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 12 (1986), s. 349-351
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologická rajonizace 2005 / Burda, Jiří, Kryštofová, Eva, Olmer, Miroslav, Prchalová, Hana -- In: XII. národní hydrogeologický kongres - sborník -- ISBN 80-903635-0-4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydrogeologická rajonizace 2005 / Herrmann, Zdeněk, Kadlecová, Renata, Olmer, Miroslav, Prchalová, Hana -- In: XII. národní hydrogeologický kongres - Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské stavby -- ISBN 80-903635-0-4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydrogeologická rajonizace 2005 / Kadlecová, Renata, Krejčí, Zuzana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydrogeologická rajonizace 2005 / Kadlecová, Renáta, Krejčí, Zuzana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 176-179
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologická rajonizace 2005 / Olmer, Miroslav -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 51, č. 1 (2009), s. 6-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologická rajonizace České republiky / Burda, Jiří, Čurda, Jan, 1962-, Hartlová, Ludmila, Herrmann, Zdeněk, Kadlecová, Renáta, Krejčí, Zuzana, Michalíček, Emil, Olmer, Miroslav, Prchalová, Hana, Skořepa, Jaroslav -- In: Sborník geologických věd. Hydrogeologie, inženýrská geologie -- ISSN 0036-5289 -- Roč. 23 (2006), s. 5-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologická režimní měření na melechovském masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod) / Rukavičková, Lenka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 94-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologická režimní měření na melechovském masivu / Rukavičková, Lenka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2000), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydrogeologická role vulkanických hornin těšínitové asociace v rámci paleogenních sedimentů flyšového pásma Západních Karpat na Moravě : 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm / Nováková, Dana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 188-190
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologická role vulkanických hornin těšínitové asociace v rámci paleogenních sedimentů flyšového pásma Západních Karpat na Moravě / Nováková, Dana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydrogeologická studie severních částí departamentů La Liberatd, San Salvador a Cuscatlán