Listování
od 

Hydrogeologické poměry dolu Jeroným v Čisté / Grmela, A., Kořínek, R., Kukutsch, Radovan, Žůrek, P. -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 19, říjen (2012), s. 2-5
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hydrogeologické poměry jižního uzávěru vysokomýtské synklinály (24-11 Nové Město na Moravě) / Čurda, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 20-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické pomery juhozápadnej časti Iraku / Škvarka, Ladislav -- In: Puklinové a puklinovo-krasové vody a problémy ich ochrany : zborník referátov z VIII. celoštátnej hydrogeologickej konferencie 6.-8. júna 1984 - Račkova dolina -- s. 147-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické pomery kraja Mascara v Alžírsku / Zakovič, Michal -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 10 (1986), s. 289-291
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické pomery ložiska magnezitu Dúbravský masív / Halečka, Ján -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 4 (1988), s. 103-107, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické poměry ložiska sádrovců v Kobeřicích / Pelikán, Vladimír, 1929- -- In: Sborník přednášek II. hydrogeologické konference -- s. 41-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické poměry při formování uranové mineralizace na ložisku Rožná / Kroupa, Michal -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 11 (2010), s. 32
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické poměry Radovesické výsypky / Kohoutová, Jana -- In: Zpravodaj SHD -- ISSN 0323-0368 -- Č. 3 (1995), s. 23-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické poměry severního ukončení skupiny Branné (14-22 Jeseník) / Čurda, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické poměry severovýchodní části Bílých Karpat / Hájek, Jurik, Janečková, Hana -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica -- Roč. 30 (1991), s. 27-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické poměry starých důlních děl z. od Uničova (14-44 Šternberk) / Čurda, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 32-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické poměry starých důlních děl z. od Uničova / Čurda, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (1999), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydrogeologické pomery vo Vrátach a funkčné závislosti teplotných zmien ponorných vod Mošnice / Bella, Pavel -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 29 (1991), s. 107-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické pomery východnej časti Slovenského krasu v rokoch 1982-1985 / Dzubáková, Ĺubica -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 26 (1988), s. 129-143
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické poměry východní části SHR v návaznosti na zpracované mapy 1:25 000 / Bejšovec, Zdeněk, Trachtulec, Jan -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (1995), s. 33-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické poměry výhledové lokality Barbora II a návrh dalšího průzkumu / Trachtulec, Jan -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 3-4 (1984), s. 3-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické poměry Zambie / Kolman, František -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 2 (1986), s. 46-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické poměry zlatodolu Roudný / Datel, Josef, Nešetřil, Kamil, Šantrůček, Jaromír (2001) -- In: Hydrogeologie - multidisciplinární pojetí oboru -- ISBN 80-7078-855-0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Hydrogeologické poznatky z expertíznej činnosti v Iraku / Škvarka, Ladislav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 5 (1984), s. 491-492
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické poznatky z hloubení jam dolu ČSM sever a ČSM jih / Dvořák, Dimitrij -- In: Sborník přednášek II. hydrogeologické konference -- s. 127-128
Zdroj: ČGS (UNM)