Listování
od 

Hydrogeologické poměry ložiska sádrovců v Kobeřicích / Pelikán, Vladimír, 1929- -- In: Sborník přednášek II. hydrogeologické konference -- s. 41-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické poměry při formování uranové mineralizace na ložisku Rožná / Kroupa, Michal -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 11 (2010), s. 32
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické poměry Radovesické výsypky / Kohoutová, Jana -- In: Zpravodaj SHD -- ISSN 0323-0368 -- Č. 3 (1995), s. 23-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické poměry severního ukončení skupiny Branné (14-22 Jeseník) / Čurda, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické poměry severovýchodní části Bílých Karpat / Hájek, Jurik, Janečková, Hana -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica -- Roč. 30 (1991), s. 27-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické poměry starých důlních děl z. od Uničova (14-44 Šternberk) / Čurda, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 32-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické poměry starých důlních děl z. od Uničova / Čurda, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (1999), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydrogeologické pomery vo Vrátach a funkčné závislosti teplotných zmien ponorných vod Mošnice / Bella, Pavel -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 29 (1991), s. 107-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické pomery východnej časti Slovenského krasu v rokoch 1982-1985 / Dzubáková, Ĺubica -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 26 (1988), s. 129-143
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické poměry východní části SHR v návaznosti na zpracované mapy 1:25 000 / Bejšovec, Zdeněk, Trachtulec, Jan -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (1995), s. 33-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické poměry výhledové lokality Barbora II a návrh dalšího průzkumu / Trachtulec, Jan -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 3-4 (1984), s. 3-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické poměry Zambie / Kolman, František -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 2 (1986), s. 46-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické poměry zlatodolu Roudný / Datel, Josef, Nešetřil, Kamil, Šantrůček, Jaromír (2001) -- In: Hydrogeologie - multidisciplinární pojetí oboru -- ISBN 80-7078-855-0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Hydrogeologické poznatky z expertíznej činnosti v Iraku / Škvarka, Ladislav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 5 (1984), s. 491-492
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické poznatky z hloubení jam dolu ČSM sever a ČSM jih / Dvořák, Dimitrij -- In: Sborník přednášek II. hydrogeologické konference -- s. 127-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické poznatky z oblasti Mascary v Alžírsku / Zakovič, Michal -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 3 (1986), s. 258
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické problémy v geotechnice / Hanzlík, Josef -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: Sekce 3 - Geologie -- s. 7
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické problémy v souvislosti s rozvojem těžby v SHR / Haas, Karel -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 27, č. 3 (1982), s. 328
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologické procesy v kompaktních horninových masivech - nový přístup k numerickému modelování.
Hydrogeologické vlastnosti moravskoberounského souvrství (14-44 Šternberk, 15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun) / Čurda, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 33-34
Zdroj: ČGS (UNM)