Listování
od 

Hydrogeologický průzkum jímacích území pro město Olomouc / Kučera, Milan, Marčák, Antonín, Mohelnický, Karel, Starobová, Marie -- In: 21. aktiv o čistotě vody v řece Moravě -- s. 1-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologický průzkum lokality Libouš (severočeská pánev) / Kratochvíl, František -- In: Výběr prací 15 -- s. 117-138
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologický průzkum ložisek ve zlatohorském rudním revíru / Křemenková, Věra -- In: Sborník přednášek II. hydrogeologické konference -- s. 53-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologický průzkum v Karlově Studánce / Pelikán, Vladimír, 1929- -- In: Sborník přednášek II. hydrogeologické konference -- s. 63-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologický průzkum ve vádí Markhan (JLDR) / Arabasz, Libor, Brhel, Pavel, Fencl, Josef, Maloušek, Vlastimil, Pišl, Pavel -- In: Sborník GPO -- Č. 31 (1986), s. 147-167
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologický průzkum znečištění horninového prostředí a podzemních vod,způsobeného pobytem sovětských vojsk v Československu / Švoma, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 7 (1991), s. 198-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologický vrt NP-768a Brodek u Přerova (25-13 Přerov) / Čurda, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 153-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologický výzkum pro racionální využití a ochranu podzemních vod / Sarga, Karel -- In: Životní prostředí pro XXI.století. 2. mezinárodní seminář -- s. 20-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách : 01-43 Horní Blatná / Rukavičková, Lenka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 166-168, Příl. XIV
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách / Rukavičková, Lenka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2005), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydrogeologický výzkum ve vrtech na melechovském masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 [i.e. 23-21] Havlíčkův Brod / Rukavičková, Lenka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 212-215
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologický výzkum ve vrtech na melechovském masivu / Rukavičková, Lenka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2007), 215
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydrogeologický význam radionuklidů ve vodách ze štol Jezeří a Jezerka / Bejšovec, Zdeněk, Hurník, Stanislav, 1933-2005, Trýzna, Pavel -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 1 (1989), s. 62-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologie a bezpečnost ukládání radioaktivních a nebezpečných průmyslových odpadů / Beba, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 12 (1988), s. 378
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologie a kvalita podzemních vod zlatodolu Roudný se zvláštním zřetelem k arsenu / Nešetřil, Kamil -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 83-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologie a odvodňování VČSA v dosahu svahů Krušných hor / Haas, Karel, Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 (1988), s. 23-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologie a právní systém / Šeda, Svatopluk -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 59, č. 8 (2009), s. 280-286
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologie / Myslil, Vlastimil, 1924- -- In: Sedmdesát let geologické služby v Československu -- ISBN 80-075-009-X -- s. 59-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologie / Laboutka, M., Vrba, J. -- In: Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK) -- s. 116-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologie bedřichovských tunelů a jejich okolí / Bělohradský, Vladislav, Burda, Jiří, 1963- -- In: Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách : etapa 2004-2005 (multidisciplinární výzkum) -- s. 117-124, 153-159
Zdroj: ČGS (UNM)