Listování
od 

Hydrogeologický význam radionuklidů ve vodách ze štol Jezeří a Jezerka / Bejšovec, Zdeněk, Hurník, Stanislav, 1933-2005, Trýzna, Pavel -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 1 (1989), s. 62-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologie a bezpečnost ukládání radioaktivních a nebezpečných průmyslových odpadů / Beba, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 12 (1988), s. 378
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologie a kvalita podzemních vod zlatodolu Roudný se zvláštním zřetelem k arsenu / Nešetřil, Kamil -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 83-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologie a odvodňování VČSA v dosahu svahů Krušných hor / Haas, Karel, Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 (1988), s. 23-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologie a právní systém / Šeda, Svatopluk -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 59, č. 8 (2009), s. 280-286
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologie / Myslil, Vlastimil, 1924- -- In: Sedmdesát let geologické služby v Československu -- ISBN 80-075-009-X -- s. 59-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologie / Laboutka, M., Vrba, J. -- In: Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK) -- s. 116-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologie bedřichovských tunelů a jejich okolí / Bělohradský, Vladislav, Burda, Jiří, 1963- -- In: Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách : etapa 2004-2005 (multidisciplinární výzkum) -- s. 117-124, 153-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologie cenomanu labské oblasti české křídové pánve / Jetel, Ján, Rybářová, Lýdia -- In: Sborník geologických věd. Hydrogeologie-inženýrská geologie -- ISSN 0036-5289 -- Roč. 19 (1991), s. 9-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologie des Bezirkes Zwittau
Hydrogéologie des milieux de socle en République tcheque
Hydrogeologie des westböhmischen Bäderdreieckes (Františkovy Lázně/Franzensbad - Karlovy Vary/Karlsbad - Mariánské Lázně/Marienbad) (Excursion D am 16.April 1998 / Babůrek, Jiří, Burda, Jiří -- In: Jahresberichte und Mitteilungen des Oberrheinischen Geologischen Vereines, Neue Folge. Neue Folge -- ISSN 0078-2947 -- Jg. 80 (1998)
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologie hranického devonu se zvláštním zřetelem k lázním Teplicím nad Bečvou. (Význam styku českého masivu a karpatské soustavy pro genezi minerálních vod) / Vrba, Jaroslav -- In: Sborník přednášek II. hydrogeologické konference -- s. 167-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášovem - Tetínský vývěr: nová pozorování a data / Bruthans, Jiří, Hlaváč, Jaroslav, Vysoká, Helena, Žák, Karel, 1957- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 30 (2004), s. 45-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologie krasového systému Pramen pod Domášovem - Tetínský vývěr: nová pozorování a data. Žák K., Vysoká H., Bruthans J., Hlaváč J / Žák, Karel -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 30, č. 1 (2004), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášovem-Tetínský vývěr: nová pozorování a data. / Bruthans, Jiří, Hlaváč, Jaroslav, Vysoká, Helena, Žák, Karel -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 30, č. 30 (2004), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášoven - Tetínský vývěr: nová pozorování a data / Bruthans, J., Hlaváč, Jaroslav, Vysoká, H., Žák, K. -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 30, - (2004), s. 45-50
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hydrogeologie krystalinika jihozápadní Moravy / Hazdrová, Milena -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 75-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologie ložisek Strážského bloku a její vztah k těžební činnosti / Bártek, Lubor -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 7, č. zvl. č. (1983), s. 197-203
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologie ložiska polymetalických rud v devonu u Horního Benešova / Klír, Stanislav -- In: Sborník přednášek II. hydrogeologické konference -- s. 147-148
Zdroj: ČGS (UNM)