Listování
od 

Hydrogeologie bedřichovských tunelů a jejich okolí / Bělohradský, Vladislav, Burda, Jiří, 1963- -- In: Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách : etapa 2004-2005 (multidisciplinární výzkum) -- s. 117-124, 153-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologie cenomanu labské oblasti české křídové pánve / Jetel, Ján, Rybářová, Lýdia -- In: Sborník geologických věd. Hydrogeologie-inženýrská geologie -- ISSN 0036-5289 -- Roč. 19 (1991), s. 9-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologie des Bezirkes Zwittau
Hydrogéologie des milieux de socle en République tcheque
Hydrogeologie des westböhmischen Bäderdreieckes (Františkovy Lázně/Franzensbad - Karlovy Vary/Karlsbad - Mariánské Lázně/Marienbad) (Excursion D am 16.April 1998 / Babůrek, Jiří, Burda, Jiří -- In: Jahresberichte und Mitteilungen des Oberrheinischen Geologischen Vereines, Neue Folge. Neue Folge -- ISSN 0078-2947 -- Jg. 80 (1998)
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologie hranického devonu se zvláštním zřetelem k lázním Teplicím nad Bečvou. (Význam styku českého masivu a karpatské soustavy pro genezi minerálních vod) / Vrba, Jaroslav -- In: Sborník přednášek II. hydrogeologické konference -- s. 167-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášovem - Tetínský vývěr: nová pozorování a data / Bruthans, Jiří, Hlaváč, Jaroslav, Vysoká, Helena, Žák, Karel, 1957- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 30 (2004), s. 45-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologie krasového systému Pramen pod Domášovem - Tetínský vývěr: nová pozorování a data. Žák K., Vysoká H., Bruthans J., Hlaváč J / Žák, Karel -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 30, č. 1 (2004), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášovem-Tetínský vývěr: nová pozorování a data. / Bruthans, Jiří, Hlaváč, Jaroslav, Vysoká, Helena, Žák, Karel -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 30, č. 30 (2004), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášoven - Tetínský vývěr: nová pozorování a data / Bruthans, J., Hlaváč, Jaroslav, Vysoká, H., Žák, K. -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 30, - (2004), s. 45-50
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hydrogeologie krystalinika jihozápadní Moravy / Hazdrová, Milena -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 75-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologie ložisek Strážského bloku a její vztah k těžební činnosti / Bártek, Lubor -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 7, č. zvl. č. (1983), s. 197-203
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologie ložiska polymetalických rud v devonu u Horního Benešova / Klír, Stanislav -- In: Sborník přednášek II. hydrogeologické konference -- s. 147-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologie minerálních pramenů v Karlově Studánce pod Pradědem / Šilar, Jan, 1926- -- In: Sborník přednášek II. hydrogeologické konference -- s. 15-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologie okresu Svitavy / Čurda, Jan -- In: Pomezí Čech a Moravy : Sborník ze společenských a přírodních věd pro okres Svitavy -- Roč. 5 (2002), s. 133-239
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologie polické křídové pánve: optimalizace využívání a ochrany podzemních vod / Buchtele, Josef, Čech, Stanislav, 1951-, Hrkal, Zbyněk, Jakeš, Petr, 1940-2005, Kobr, Miroslav, 1940-, Krásný, Jiří, Mls, Jiří, Šantrůček, Jaromír, Šilar, Jan, Valečka, Jaroslav, 1943- -- In: Sborník geologických věd. Hydrogeologie-inženýrská geologie -- ISSN 0036-5289 -- Roč. 22 (2002), s. 5-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologie polické pánve : optimalizace využívání a ochrany podzemních vod / Buchtele, J., Čech, Stanislav, Hrkal, Z., Jakeš, Petr, Kobr, M., Krásný, J., Mls, J., Šantrůček, J., Šilar, J., Valečka, Jaroslav -- In: Sborník geologických věd. Hydrogeologie, inženýrská geologie -- ISSN 0036-5289 -- Roč. 22, č. podzim (2002), 95
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydrogeologie pramenných oblastí / Křeček, Josef, Mendel, Oto -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 38, č. 6 (1990), s. 663-665
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrogeologie regionaler Aquifersysteme, Kurzfassungen der Vorträge und Poster, Tagung der Fachsektion Hydrogeologie in der DGG, Darmstadt, 19. bis 23. Mai 2004 (Variant.)
Hydrogeologie SHP a přilehlé části Krušných hor / Burda, Jiří -- In: Geologové proti ničení životního prostředí -- ISBN 80-7075-199-1 -- s. 29-31
Zdroj: ČGS (UNM)