Listování
od 

Hydromagnetic dynamos in rotating spherical fluid shells in dependence on the Prandtl number and stratification / Hejda, Pavel, Šimkanin, Ján -- In: Geophysical Journal International -- ISSN 0956-540X -- Roč. 185, č. 2 (2011), s. 637-646
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna " u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava / Houzar, Stanislav, Kovář, Ondřej, Losos, Zdeněk, 1962-, Zeman, Josef -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. 1-2 (2008), s. 19-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna" u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava / Houzar, Stanislav, Kovář, Ondřej, Losos, Zdeněk, Zeman, Josef -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. 1 (2008), 17
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MZM
Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna" u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava / Houzar, Stanislav, Kovář, Ondřej, Losos, Zdeněk, Zeman, Josef -- In: Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. -- ISSN 0521-2359 -- Roč. LXXXXIII, č. 1 (2008), 17
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Hydrometallurgical extraction of gold from electronic waste / Kárník, Tomáš, Krištofová, Dana -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 28, no. 5 (1996), p. 429-430
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrometallurgical processing of neutralization slimes with the content of non-ferrous metals
Hydrometallurgische Verarbeitung von Schlaemmen mit Buntmetallinhalt
Hydrometalurgická extrakcia zlata z odpadu pochádzajúceho z elektrotechnického priemyslu
Hydrometalurgické zpracování neutralizačních kalů s obsahem barevných kovů / Zacios, Jiří -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 12 (1992), s. 426-427
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrometeorologické extrémy na Ditrichštejnských panstvích Dolní Kounice a Mikulov mezi léty 1650-1849 podle úředních hospodářských záznamů o živelných pohromách
Hydroseeding for erosion control on spoil banks at the Nástup Tušimice Mine
Hydrosilikátové Ni - rudy jihozápadní Moravy / Mátl, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 5 (2004), s. 363-366
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrosynoptic approaches for identification of flood mechanisms / Chalušová, Jana, Hladný, Josef, 1932-, Vlasák, Tomáš -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica -- ISSN 0300-5402 -- Vol. 36, no. 2 (2001), p. 81-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrosynoptické přístupy k identifikaci mechanismu povodní
Hydrotermal kaolins in volcano Mombacho, Nicaragua / Jiránek, Jiří, 1946- -- In: Proceedings : symposium New mineral raw materials (NEMIRAM) -- s. 76-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermal mineralization at the village Zemplín
Hydrotermálna mineralizácia v terciérnych neovulkanických komplexoch na južných svahoch Štiavnických vrchov vo vrtoch PKŠ-1 a GK-6 / Caňo, František, Karolus, Karel, Karolusová, Eva -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 90 (1989), s. 95-105, 3 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermálna polymetalická mineralizácia v Chvojnici (Malá Magura) / Uher, Pavel, Zelný, Ľubomír -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 6 (1988), s. 561-566
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermálně alterované horniny ložisek / Fiala, Viktor -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 7, č. zvl. č. (1983), s. 93-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermálně alterovaný pegmatit s opálem z Vlastějovic / Kadlec, Tomáš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 3 (2013), s. 203-204
Zdroj: ČGS (UNM)