Listování
od 

Hydrometeorologické extrémy na Ditrichštejnských panstvích Dolní Kounice a Mikulov mezi léty 1650-1849 podle úředních hospodářských záznamů o živelných pohromách
Hydroseeding for erosion control on spoil banks at the Nástup Tušimice Mine
Hydrosilikátové Ni - rudy jihozápadní Moravy / Mátl, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 5 (2004), s. 363-366
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrosynoptic approaches for identification of flood mechanisms / Chalušová, Jana, Hladný, Josef, 1932-, Vlasák, Tomáš -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica -- ISSN 0300-5402 -- Vol. 36, no. 2 (2001), p. 81-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrosynoptické přístupy k identifikaci mechanismu povodní
Hydrotermal kaolins in volcano Mombacho, Nicaragua / Jiránek, Jiří, 1946- -- In: Proceedings : symposium New mineral raw materials (NEMIRAM) -- s. 76-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermal mineralization at the village Zemplín
Hydrotermálna mineralizácia v terciérnych neovulkanických komplexoch na južných svahoch Štiavnických vrchov vo vrtoch PKŠ-1 a GK-6 / Caňo, František, Karolus, Karel, Karolusová, Eva -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 90 (1989), s. 95-105, 3 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermálna polymetalická mineralizácia v Chvojnici (Malá Magura) / Uher, Pavel, Zelný, Ľubomír -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 6 (1988), s. 561-566
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermálně alterované horniny ložisek / Fiala, Viktor -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 7, č. zvl. č. (1983), s. 93-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermálně alterovaný pegmatit s opálem z Vlastějovic / Kadlec, Tomáš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 3 (2013), s. 203-204
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermálne metasomatity na Poľane a možnosti ich využitia / Kozáč, Ján, Onačila, Dušan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 10 (1989), s. 298-301
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermálne premeny andezitových vulkanoklastík so vznikom hydrohalloyzitu v oblasti Dubníka, JV od Prešova / Radzo, Vendelín -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 3 (1987), s. 243-253
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermálne premeny produktov ryolitového vulkanizmu na jz. okraji Kremnických vrchov / Kraus, Ivan, 1935-, Šamajová, Eva, Zuberec, Ján -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 108-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermálne premeny v horninách vulkanicko-subvulkanického komplexu Pohronského Inovca / Karolus, Karol, Karolusová, Eva -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 86 (1987), s. 311-324, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermálne premeny v severnej časti štiavnicko-hodrušského hrastu (okolie Sklených Teplíc) / Oružinský, Viliam, Šály, Jozef -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 2 (1989), s. 175-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální alterace a mineralizace uranového ložiska Nahošín jz. od Blatné, Česká republika / Cílek, Václav, 1955-, Klaudy, Stanislav, Litochleb, Jiří, 1948-, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír, Žák, Karel, 1957- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 2 (2009), s. 1-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální alterace bentonitu v nízkoteplotní oblasti / Dubanská, Věra, Strohalmová, Michaela -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 74 (1986), s. 47-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální alterace grafitizované organické hmoty na ložisku Cu- (Au-, U-) rud Kansanshi v Zambii
Hydrotermální alterace hauynového trachytu z Tachovského vrchu u Doks / Dubanská, Věra, Pivec, Edvín -- In: MEGA - Membrány ekologie, geologie, analytika -- Roč. 14, č. 3 (1990), s. 165-173
Zdroj: ČGS (UNM)