Listování
od 

Hydrotermální cínové zrudnění mezi Zlatým kopcem a Potůčky v Krušných horách / Bláha, Vladimír, Breiter, Karel, 1956-, Eisenreich, Miroslav, Lhotský, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 27, č. 8-9 (1985), s. 254-256
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky) / Bosák, Pavel, Dobeš, P., Hladíková, J., Jačková, I., Suchý, Václav, Zeman, Antonín -- In: Český kras 23 -- ISBN 80-902098-1-5 -- s. 33-40
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky) / Bosák, Pavel, 1951-, Dobeš, Petr, Hladíková, Jana, Jačková, Ivana, Suchý, Václav, Zeman, Antonín -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 23 (1997), s. 33-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální kaolinizace v San Andrés - Los Azufres (Michoacan, Mexico) / Neužil, Josef, 1925- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1987, č. 1 (1988), s. 94
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální kras v Namibii a na Kačáku / Cílek, Václav -- In: Speleo. 26 -- s. 59-60
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hydrotermální krystalizace v systému Cu-Sb-S. II / Procházková, Eva, Seidl, Vlastimil, Šmejkalová, Marie, Valentová, Klaudie -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada G -- Roč. 1981, č. 20 (1983), s. 5-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální křemen-kalcit-turmalínové žíly na ložiskách železných rud typu Lahn-Dill na Konicku : 24-21 Jevíčko / Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 11 (2004), s. 66-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální křemenné žíly od Olbramova u Nových Hradů / Fuska, Dalibor, Pavlíček, Václav, Pojsl, Rudolf, Rajlich, Petr, 1944- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 48 (2008), s. 21-25, 1 s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální mineralizace na lokalitě Pindula u Frenštátu pod Radhoštěm (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty) / Dolníček, Zdeněk, Malý, Karel, 1970-, Polách, Martin -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 93, č. 1-2 (2008), s. 127-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální mineralizace v břidlicových souvrstvích spodního karbonu Nízkého Jeseníku : 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-12 Hranice / Kučera, Jan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 11 (2004), s. 51-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální mineralizace v Domašově nad Bystřicí v nízkém Jeseníku
Hydrotermální mineralizace v hornině těšinitové asociace z Hodslavic u Nového Jičína (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty) / Dolníček, Zdeněk, Urubek, Tomáš -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 57, č. 1 (2008), s. 21-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální mineralizace v jílovcích lhoteckého souvrství u Choryně (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty) / Dolníček, Zdeněk, Urubek, Tomáš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 16 (2009), s. 81-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální mineralizace v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov) / Slobodník, Marek, 1957- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 62-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální mineralizace v lomu Dřínová u Tišnova / Buriánek, David, Dolníček, Zdeněk -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 82 (1997), s. 33-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální mineralizace v lomu "Podhůra" u Lipníka nad Bečvou (25-13 Přerov) / Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 99-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální mineralizace v pískovcích pestrých godulských vrstev na lokalitě Bystrý potok (Moravskoslezské Beskydy) / Dolníček, Zdeněk, Polách, Martin -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 94, č. 1-2 (2009), s. 97-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální proces a kras v Čechách / Cílek, Václav, Dobeš, P., Žák, K. -- In: Speleo 17 -- s. 26-31
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hydrotermální příprava vanadičných zeolitů
Hydrotermální původ jeskyní v Českém krasu: Nové paradigma / Suchý, Václav, Zeman, Antonín -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae naturales = Časopis Moravského muzea. Vědy přírodní. Vědy přírodní -- Roč. 84, 97-119 (1999), s. 3-25
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ