Listování
od 

Hydrotermální mineralizace v pískovcích pestrých godulských vrstev na lokalitě Bystrý potok (Moravskoslezské Beskydy) / Dolníček, Zdeněk, Polách, Martin -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 94, č. 1-2 (2009), s. 97-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální proces a kras v Čechách / Cílek, Václav, Dobeš, P., Žák, K. -- In: Speleo 17 -- s. 26-31
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hydrotermální příprava vanadičných zeolitů
Hydrotermální původ jeskyní v Českém krasu: Nové paradigma / Suchý, Václav, Zeman, Antonín -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae naturales = Časopis Moravského muzea. Vědy přírodní. Vědy přírodní -- Roč. 84, 97-119 (1999), s. 3-25
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hydrotermální původ jeskyní v Českém krasu: nové paradigma / Suchý, Václav, Zeman, Antonín -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 84 (1999), s. 97-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální rozklad vanadových skel.
Hydrotermální rozklady skel obohacených oxidem ciničitým / Rykl, Drahoš, Štemprok, Miroslav, 1933- -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 74 (1986), s. 39-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální sintry Hranického krasu v katodové luminiscenci / Geršl, Milan, Leichmann, Jaromír -- In: Kvartér 2001, 7. pracovní seminář: sborník abstraktů -- s. [3]
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální stabilita analcimu při 10 MPa
Hydrotermální syntéza analcimu rozkladem albititu / Dubanská, Věra, Rykl, Drahoš -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 62 (1983), s. 27-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální syntéza wollastonitu ze spongilitu / Hankýř, Vladimír, Havrda, Jiří, Nováčková, Alena -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada L -- Roč. 1982, č. 9 (1983), s. 281-293
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální syntéza zeolitů s vysokým obsahem Si. I. syntéza za přítomnosti etylaminu / Karafiátová, Alena, Procházková, Eva, Seidl, Vlastimil, Šmejkalová, Marie -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. řada G -- Roč. 1985, č. 21 (1987), s. 65-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální syntéza zeolitů s vysokým obsahem Si. II. syntéza za přítomnosti pyridinu / Procházková, Eva, Seidl, Vlastimil, Šmejkalová, Marie, Zuzaňák, Petr -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada G -- Roč. 1985, č. 21 (1987), s. 91-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální syntéza zeolitů s vysokým obsahem Si III. Syntéza za přítomnosti isopropylaminu nebo diisopropylaminu / Procházková, Eva, Seidl, Vlastimil, Šmejkalová, Marie -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada G, Mineralogie -- Roč. 22 (1986), s. 5-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální syntéza zeolitů s vysokým obsahem Si IV. Syntéza za přítomnosti V III a EtNH2 / Jehličková, Helena, Procházková, Eva, Seidl, Vlastimil, Šmejkalová, Marie -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada G, Mineralogie -- Roč. 22 (1986), s. 19-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální syntéza zeolitů s vysokým obsahem Si V. Syntéza za přítomnosti ethylaminu a Fe / Procházková, Eva, Seidl, Vlastimil, Šmejkalová, Marie, Zámečníková, Hana -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada G, Mineralogie -- Roč. 22 (1986), s. 41-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální uran-polymetalická mineralizace Jánské žíly, Březové Hory, Příbram, ČR: izotopy Pb a chemické datování uraninitu
Hydrotermální uranová mineralizace Českého masívu: Fluidní inkluze, P-T podmínky depozice / Dobeš, Petr -- In: Mineralogia Západných Karpát a Českého masívu 2004 -- ISBN 978-80-87487-00-6 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydrotermální zrudnění v lomu u Hrubé Vody (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky) / Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 92-93
Zdroj: ČGS (UNM)