Listování
od 

Hydrotermální syntéza wollastonitu ze spongilitu / Hankýř, Vladimír, Havrda, Jiří, Nováčková, Alena -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada L -- Roč. 1982, č. 9 (1983), s. 281-293
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální syntéza zeolitů s vysokým obsahem Si. I. syntéza za přítomnosti etylaminu / Karafiátová, Alena, Procházková, Eva, Seidl, Vlastimil, Šmejkalová, Marie -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. řada G -- Roč. 1985, č. 21 (1987), s. 65-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální syntéza zeolitů s vysokým obsahem Si. II. syntéza za přítomnosti pyridinu / Procházková, Eva, Seidl, Vlastimil, Šmejkalová, Marie, Zuzaňák, Petr -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada G -- Roč. 1985, č. 21 (1987), s. 91-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální syntéza zeolitů s vysokým obsahem Si III. Syntéza za přítomnosti isopropylaminu nebo diisopropylaminu / Procházková, Eva, Seidl, Vlastimil, Šmejkalová, Marie -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada G, Mineralogie -- Roč. 22 (1986), s. 5-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální syntéza zeolitů s vysokým obsahem Si IV. Syntéza za přítomnosti V III a EtNH2 / Jehličková, Helena, Procházková, Eva, Seidl, Vlastimil, Šmejkalová, Marie -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada G, Mineralogie -- Roč. 22 (1986), s. 19-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální syntéza zeolitů s vysokým obsahem Si V. Syntéza za přítomnosti ethylaminu a Fe / Procházková, Eva, Seidl, Vlastimil, Šmejkalová, Marie, Zámečníková, Hana -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada G, Mineralogie -- Roč. 22 (1986), s. 41-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální uran-polymetalická mineralizace Jánské žíly, Březové Hory, Příbram, ČR: izotopy Pb a chemické datování uraninitu
Hydrotermální uranová mineralizace Českého masívu: Fluidní inkluze, P-T podmínky depozice / Dobeš, Petr -- In: Mineralogia Západných Karpát a Českého masívu 2004 -- ISBN 978-80-87487-00-6 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydrotermální zrudnění v lomu u Hrubé Vody (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky) / Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 92-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální zrudnění v lomu u Pohořan (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky) / Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998)
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální žilné mineralizace v Moravském krasu, Morava, ČR: pohled z hlediska charakteru fluid a P-T podmínek / Slobodník, Marek, Slobodník, Marek, 1957- -- In: Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 87 (2002), 24
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- MU, PřF
Hydrotermální žíly s turmalínem a turmalinizace v jižní části šternbersko-hornobebešovského pruhu / Zimák, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 48-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální žíly s turmalínem vázané na východní okrajový zlom boskovické brázdy / Buriánek, David -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 44, č. podzim (2011), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hydrotermální žíly s turmalínem z okolí Chabičova na severní Moravě / Zimák, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 3 (1995), s. 180-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrothermal activity in the Karkonosze, Strzegom and Strzelin massifs - a fluid inclusion study / Kozłowski, Andrzej, Marcinowska, Agnieszka -- In: Granitoids in Poland. Archivum mineralogiae monograph, No. 1 -- ISBN 978-83-916310-9-6 -- s. 243-252
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrothermal alteration as a possible generation mechanism of earthquake swarms in West Bohemia/Vogtland? / Boušková, Alena, Fischer, Tomáš, 1961-, Heinicke, Jens, Horálek, Josef, Michálek, Jan -- In: GeoDresden 2009 : Geologie der Böhmischen Masse - Regionale und Angewandte Geowissenschaften in Mitteleuropa : Dresden, 30. September-2. 0ctober 2009 : Kurzfassungen der Vorträge und Poster/Abstracts. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften; Heft 63 -- ISBN 978-3-510-49210-7 -- s. 163
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrothermal alteration as a trigger mechanism for earthquake swarms: the Vogtland/NW Bohemia region as a case study / Fischer, Tomáš, Gaupp, R., Götze, J., Heinicke, J., Koch, U., Konietzky, H., Stanek, K.-P. -- In: Geophysical Journal International -- ISSN 0956-540X -- Roč. 178, č. 1 (2009), s. 1-13
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Hydrothermal alteration as a trigger mechanism for earthquake swarms: the Vogtland/NW Bohemia region as a case study / Fischer, Tomáš, Gaupp, R., Götze, J., Heinicke, Jens, Koch, U., Konietzky, H., Stanek, K. -- In: Geophysical Journal International -- ISSN 0956-540X -- Roč. 178, č. 1 (2009), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Hydrothermal alteration in volcanic rocks, eastern part of the Lukavice Group, Železné hory Mountains, Czech Republic / Novotný, L., Pertold, Zdeněk, Watkinson, D. H. -- In: Mineralium Deposita -- ISSN 0026-4598 -- Roč. 28, č. 3 (1993), s. 210-216
Zdroj: ČGS (UNM)