Listování
od 

Hydrotermálně alterovaný pegmatit s opálem z Vlastějovic / Kadlec, Tomáš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 3 (2013), s. 203-204
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermálne metasomatity na Poľane a možnosti ich využitia / Kozáč, Ján, Onačila, Dušan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 10 (1989), s. 298-301
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermálne premeny andezitových vulkanoklastík so vznikom hydrohalloyzitu v oblasti Dubníka, JV od Prešova / Radzo, Vendelín -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 3 (1987), s. 243-253
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermálne premeny produktov ryolitového vulkanizmu na jz. okraji Kremnických vrchov / Kraus, Ivan, 1935-, Šamajová, Eva, Zuberec, Ján -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 108-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermálne premeny v horninách vulkanicko-subvulkanického komplexu Pohronského Inovca / Karolus, Karol, Karolusová, Eva -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 86 (1987), s. 311-324, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermálne premeny v severnej časti štiavnicko-hodrušského hrastu (okolie Sklených Teplíc) / Oružinský, Viliam, Šály, Jozef -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 2 (1989), s. 175-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální alterace a mineralizace uranového ložiska Nahošín jz. od Blatné, Česká republika / Cílek, Václav, 1955-, Klaudy, Stanislav, Litochleb, Jiří, 1948-, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír, Žák, Karel, 1957- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 2 (2009), s. 1-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální alterace bentonitu v nízkoteplotní oblasti / Dubanská, Věra, Strohalmová, Michaela -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 74 (1986), s. 47-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální alterace grafitizované organické hmoty na ložisku Cu- (Au-, U-) rud Kansanshi v Zambii
Hydrotermální alterace hauynového trachytu z Tachovského vrchu u Doks / Dubanská, Věra, Pivec, Edvín -- In: MEGA - Membrány ekologie, geologie, analytika -- Roč. 14, č. 3 (1990), s. 165-173
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální alterace semisyntetických skel směsným roztokem 2M Na2CO3 a 2M K2CO3 / Koloušek, David -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 209-214
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální alterace teplárenského popílku z Český Budějovic / Jankovská, Monika, Koloušek, David, Procházková, Eva, Tipková, Jaroslava -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 66-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty : 14-43 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov, 24-41 Vyškov / Halavínová, Michaela, Krmíček, Lukáš, Kučera, Jan, Slobodník, Marek, 1957- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12 (2005), s. 55-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty / Krmíček, Lukáš, Krmíčková, Michaela, Kučera, Jan, Slobodník, Marek -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12, č. 1 (2005), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Hydrotermální cínové zrudnění mezi Zlatým kopcem a Potůčky v Krušných horách / Bláha, Vladimír, Breiter, Karel, 1956-, Eisenreich, Miroslav, Lhotský, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 27, č. 8-9 (1985), s. 254-256
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky) / Bosák, Pavel, Dobeš, P., Hladíková, J., Jačková, I., Suchý, Václav, Zeman, Antonín -- In: Český kras 23 -- ISBN 80-902098-1-5 -- s. 33-40
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky) / Bosák, Pavel, 1951-, Dobeš, Petr, Hladíková, Jana, Jačková, Ivana, Suchý, Václav, Zeman, Antonín -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 23 (1997), s. 33-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální kaolinizace v San Andrés - Los Azufres (Michoacan, Mexico) / Neužil, Josef, 1925- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1987, č. 1 (1988), s. 94
Zdroj: ČGS (UNM)
Hydrotermální kras v Namibii a na Kačáku / Cílek, Václav -- In: Speleo. 26 -- s. 59-60
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hydrotermální krystalizace v systému Cu-Sb-S. II / Procházková, Eva, Seidl, Vlastimil, Šmejkalová, Marie, Valentová, Klaudie -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada G -- Roč. 1981, č. 20 (1983), s. 5-18
Zdroj: ČGS (UNM)