Listování
od 

Hypothesis for the last stage of glaciation in the Černé Lake area (Bohemian Forest, Czech Republic) / Čtvrtlíková, Martina, Hekera, Petr, Křížek, Marek, 1974-, Vočadlová, Klára -- In: Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy -- ISSN 1211-7420 -- Vol. 13, no. 3 (2007), p. 205-215
Zdroj: ČGS (UNM)
Hypothesis of isochemical granitization in situ and the problem of the genesis of the Central Bohemian Pluton
Hypothesis on forest damage due to changing soil chemistry
The hypothesis on the Earth´s expansion in the light of space geodesy results / Bajgarová, Tereza, Kostelecký, Jan, 1946- -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 2, no. 3 (139), p. 95-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Hypothetic ideas of the structure of Moldanubicum and Bohemicum
HYPSO (HYPERSPECTRAL SOKOLOV): A MULTIDISCIPLINARY HYPERSPECTRAL PROJECT ASSESSING MINING RELATED IMPACTS BY MEANS OF IMAGE SPECTROSCOPY / Albrechtová, Jana, Burginon, Anna, Chevrel, Stephane, Glasser, Cornelia, Hanuš, Jan, Jung, Andras, Kopačková, Veronika, Lhotáková, Zuzana, Malenovský, Zbyněk, Salbach, Christoph -- In: Proceedings of Hyperspectral 2010 Workshop -- ISBN 978-92-9221-247-6 -- 7
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hysteresis effect of varying concentrations of magnetite, hematite, pyrrhotite and greigite grains in a diamagnetic matrix / Kapička, Aleš, Sjöberg, B. A. -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 37, č. 4 (1993), s. 423-432
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Hysteresis in reversal of central European mountain lakes from atmospheric acidification / , , Anderson, I. C., Fott, J., Hejzlar, J., Kopáček, J., Schaumburg, J., Stuchlík, Evžen, Vrba J., J. -- In: Water, Air and Soil Pollution: Focus -- ISSN 1567-7230 -- Roč. 2, č. 2 (2002), 24
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
I a S žuly / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 2 (1983), s. 55
Zdroj: ČGS (UNM)
I. celoslovenské stretnutie zberateľov nerastov -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 15, č. 5 (1983), s. 460
Zdroj: ČGS (UNM)
I dnes zapadá slunce nad Atlantidou. Sopečné erupce, egyptské rány a Atlantida / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 78, č. 2 (1999), s. 103-105
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
I. Dynamika středu Země : Vnitřní jádro rotuje rychleji než zemský povrch / Jeanloz, Raymond, Romanowicz, Barbara -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 77, č. 2 (1998), s. 78-84
Zdroj: ČGS (UNM)
I příroda má své odpady / Kříž, Jiří, 1943- -- In: Naší přírodou -- ISSN 0231-7702 -- Roč. 7, č. 2 (1987), s. 26-27
Zdroj: ČGS (UNM)
I tak se chová mineralog... / Mixl, Antonín -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 4 (2013), s. 368-369
Zdroj: ČGS (UNM)
I/35 road, Hřebeč slide 2006 redevelopment
I/S classification of granitoid rocks of the eastern margin of the Bohemian Massif
I/S klasifikace granitoidních hornin východního okraje Českého masívu / Malý, Josef, Suk, Miloš -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 1 (1989), s. 59-74
Zdroj: ČGS (UNM)
The IASPEI/GSHAP Crimea-Caucasus-Copet Dag Test Area / Schenk, Vladimír, Sobolev, G., Ulomov, V. -- In: Abstracts of 24th General Assembly of the European Seismological Commission -- s. -
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Iberirhynchiidae, a new family of ancistrorhynchoid rhynchonellids (Brachiopoda) from the Middle Ordovician to the Lower Devonian of Euroamerica and Gondwana
Iberirhynchiidae nueva familia de rinconélidos ancistrorhynchoideos (braquiópodos) del Ordovício Medio al Devónico Inferior de Euroamérica y Gondwana / García-Alcalde, Jenaro L. -- In: Revista espanola de paleontología -- ISSN 0213-6937 -- Roč. 24, č. 2 (2009), s. 149-169
Zdroj: ČGS (UNM)