Listování
od 

Ichnofacies of the Lower Carboniferous in the Jeseník Culm (Moravo-Silesian Region, Bohemian Massif, Czech Republic) / Pek, Ilja, Zapletal, Jan -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 74, no. 3 (1999), p. 343-346
Zdroj: ČGS (UNM)
Ichnofisilie Chondrites cf. intricatus z Chabičova / Krausová, Ludmila, Lehotský, Tomáš, 1978- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 303 (2012), s. 110-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Ichnofosilie a ichnostavba v průběhu volchovské sedimentární sekvence (ordovik, arenig) v okolí Petrohradu, Rusko
Ichnofosilie Amanitichnus ichnosp. ze spodního karbonu Drahanské vrchoviny
Ichnofosilie Cruziana problematica ve svrchním karbonu hornoslezské pánve (15-44 Karviná) / Lehotský, Tomáš, Mikuláš, Radek -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), s. 55-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Ichnofosilie Cruziana problematica ve svrchním karbonu Hornoslezské pánve / Lehotský, T., Mikuláš, Radek -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9, - (2002), s. 55-56
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ichnofosilie Dictyodora liebeana (Geinitz, 1867) z masívu Plánivy (mírovský vývoj předpermského paleozoika severně Nectavy) (24-21 Jevíčko) / Maštera, Lubomír, Otava, Jiří, 1950-, Pek, Ilja -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 57-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Ichnofosilie interpretovaná jako stopa zanechaná rybou při sběru potravy ze dna (svrchní karbon, westfal, Čechy)
Ichnofosilie letenského souvrství (ordovik, Česká republika)
Ichnofosilie metamorfovaného paleozoika Vyhnanického hřbetu (? Ordovik, východní Čechy) (14-13 Rychnov nad Kněžnou) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 36-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Ichnofosilie metamorfovaného paleozoika Vyhnanického hřbetu (?ordovik, východní Čechy) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2001), s. 36-38
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ichnofosilie myslejovického souvrství drahanského kulmu / Kováček, Martin, Lehotský, Tomáš, 1978- -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2014 : sborník abstraktů -- s. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Ichnofosilie paseckých břidlic (spodní kambrium, Česká republika)
Ichnofosílie Rusophycus cf. cryptolithi Osgold, 1970 - stopa trilobita Deanaspis goldfussi (Barrande, 1846) z letenského souvrství (svrchní ordovik Barrandienu) / Budil, Petr, Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. zima (2013), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Ichnofosilie Rusophycus cf. cryptolithi Osgood, 1970 - stopa trilobita Deanaspis goldfussi (Barrande, 1846) z letenského souvrství (svrchní ordovik Barrandienu) / Budil, P., Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2012, Prosinec (2013), s. 192-194
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ichnofosilie se schránkami ostrakodů ve výplni (šárecké souvrství barrandienského ordoviku) (12-33 Plzeň) / Kordule, Vratislav, Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 101-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Ichnofosilie se schránkami ostrakodů ve výplni (šárecké souvrství barrandienského ordoviku) / Kordule, V., Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1998), s. 101-102
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě (24-43 Šlapanice) / Mikuláš, Radek, Nehyba, Slavomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 47-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě / Mikuláš, Radek, Nehyba, S. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8, - (2001), s. 47-50
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě. / Mikuláš, Radek, Nehyba, Slavomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8, č. 1 (2001), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF