Listování
od 

Ichnofosilie se schránkami ostrakodů ve výplni (šárecké souvrství barrandienského ordoviku) (12-33 Plzeň) / Kordule, Vratislav, Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 101-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Ichnofosilie se schránkami ostrakodů ve výplni (šárecké souvrství barrandienského ordoviku) / Kordule, V., Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1998), s. 101-102
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě (24-43 Šlapanice) / Mikuláš, Radek, Nehyba, Slavomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 47-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě / Mikuláš, Radek, Nehyba, S. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8, - (2001), s. 47-50
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě. / Mikuláš, Radek, Nehyba, Slavomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8, č. 1 (2001), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Ichnofosílie v kosovském souvrství českého svrchního ordoviku
Ichnofosílie v zahořanském souvrství (svrchní ordovik, Čechy)
Ichnofosílie visé jesenického kulmu: výzkum pro rekonstrukci sedimentačního prostředí / Pek, Ilja, Zapletal, Jan -- In: Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí - Sborník příspěvků -- ISBN 80-210-1714-7 -- s. 19-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Ichnofosilie vzniklé v pevných substrátech (vrtby) ze spodního devonu Barrandienu (12-42 Zbraslav) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 65-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Ichnofosilie vzniklé v pevných substrátech (vrtby) ze spodního devonu Barrandienu / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1993, - (1995), s. 65-66
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ichnofosilie vzniklé v pevných substrátech (vrtby) ze spodního devonu Barrandienu / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1994), s. 65-66
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ichnofosilie z jílovských břidlic stínavsko-chabičovského souvrství (devon) od Stínavy (24-23 Protivanov) / Mikuláš, Radek, Pek, Ilja -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 58-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Ichnofosilie z jílových břidlic stínavsko-chabičovského souvrství (devon) od Stínavy / Mikuláš, Radek, Pek, I. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1997. 5. ročník. -- s. 58-59
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ichnofosilie z křemitých konkrecí šáreckého a dobrotivského souvrství (ordovik, střední Čechy)
Ichnofosilie z pelitických sedimentů českého svrchního ordoviku
Ichnofosilie z roblínských vrstev srbského souvrství (střední devon Barrandienu)
Ichnofossil Chondrites cf. intricatus from the Chabičov
The Ichnofossil Cruziana problematica from the Upper Carboniferous of Upper Silesian Basin
Ichnofossil Dictyodora liebeana (Geinitz, 1867) from the mountain range of Plániva, Central Moravia
The Ichnofossil Helicotaphrichnus Commensalis Kern, Grimmer , lister 1974 from the locality "Lomnice u Tišnova" (lower Badenian, sw Moravia) / Hamršmíd, Bohumil -- In: Časopis Moravského muzea v Brně. Vědy přírodní -- Vol. 70 (1985), p. 67-69, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)