Listování
od 

Ichnologický záznam (vrtavé stopy a bioturbace) jurské transgrese v lomu Hády u Brna / Bubík, Miroslav, Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 44, č. podzim (2011), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Ichnologie - jiný pohled na živý svět / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 72, č. 10 (1993), s. 563-565
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ichnologie - jiný pohled na živý svět / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 72, č. 10 (1993), s. 563-565
Zdroj: ČGS (UNM)
Ichnologie křídových oceánských červených vrstev (Vnější Západní Karpaty, Česká Republika)
Ichnology - another view of the living world
Ichnology and its possibilities in the study of crises of biota / Mikuláš, Radek -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. 1, č. 1 (1994), s. 23-24
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ichnology and its possibilities in the study of crises of biota / Mikuláš, Radek -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- No. 1 (1994), p. 23-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Ichnology Joined with Archaeology: Ichnofabric of Holocene Sandy Taluses of `Castellated Sandstones` Landscape. Czech Republic / Mikuláš, Radek -- In: 5th International ichnofabric Workshop IIW5 -- s. 25
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ichnology of the Cretaceous Oceanic Red Beds (Outer Western Carpathians, Czech Republic) / Bubík, Miroslav, Mikuláš, Radek, Skupien, Petr, Vašíček, Zdeněk -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 60, č. 3 (2009), 17
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Ichnology of the Cretaceous Oceanic Red Beds (Outer Western Carpathians, Czech Republic) / Bubík, M., Mikuláš, Radek, Skupien, P., Vašíček, Zdeněk -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 60, č. 3 (2009), s. 233-250
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Ichnology of the Cretaceous Oceanic Red Beds (Outer Western Carpathians, Czech Republic) / Bubík, Miroslav, 1962-, Mikuláš, Radek, 1964-, Skupien, Petr, Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 60, no. 3 (2009), p. 233-250
Zdroj: ČGS (UNM)
Ichnology of the non-marine deposits of the Boskovice Basin (Carboniferous-Permian, Czech Republic) / Martínek, K., Mikuláš, Radek -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 81, č. 1 (2006), s. 81-91
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ichnology of the non-marine deposits of the Boskovice Basin (Carboniferous-Permian, Czech Republic) / Martínek, Karel, Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 81, no. 1 (2006), p. 81-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Ichnostavba (bioturbace a bioeroze) spraší v severním okolí Prahy (12-21 Kralupy nad Vltavou) / Cílek, Václav, jr., Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 53-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Ichnostavba (bioturbace a bioeroze) spraší v severním okolí Prahy / Cílek, Václav, Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2002), s. 53-55
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ichnostavba prokřemenělých písečných zvětralin (?oligocén) v okolí Kryr a Dětaně (západní Čechy, Česká republika)
Ichnotaxonomy and Interpretation of "Incipient" Insect Trace Fossils in the Archaeological Context of Abusir (Holocene, Egypt) / Mikuláš, Radek -- In: Stratigraphy and Geological Correlation -- Roč. 21, č. 3 (2013), s. 85-100
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The ichthyofauna of the Menilitic Formation in the locality Litenčice and its stratigraphic position.
Ichtiofauna w stratygrafii Karpat / Jerzmańska, Anna, Kotlarczyk, Janusz -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 36, č. 6 (1988), s. 346-352
Zdroj: ČGS (UNM)
Icones Insectorum Europae Centralis. Coleoptera: Dytiscidae / Hájek, Jiří -- In: Folia Heyrovskyana, Series B -- ISSN 1210-4108 -- Roč. 11, č. 30.6.2009 (2009), 32
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM