Listování
od 

Ichnology of the Cretaceous Oceanic Red Beds (Outer Western Carpathians, Czech Republic) / Bubík, Miroslav, 1962-, Mikuláš, Radek, 1964-, Skupien, Petr, Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 60, no. 3 (2009), p. 233-250
Zdroj: ČGS (UNM)
Ichnology of the non-marine deposits of the Boskovice Basin (Carboniferous-Permian, Czech Republic) / Martínek, K., Mikuláš, Radek -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 81, č. 1 (2006), s. 81-91
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ichnology of the non-marine deposits of the Boskovice Basin (Carboniferous-Permian, Czech Republic) / Martínek, Karel, Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 81, no. 1 (2006), p. 81-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Ichnostavba (bioturbace a bioeroze) spraší v severním okolí Prahy (12-21 Kralupy nad Vltavou) / Cílek, Václav, jr., Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 53-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Ichnostavba (bioturbace a bioeroze) spraší v severním okolí Prahy / Cílek, Václav, Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2002), s. 53-55
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ichnostavba prokřemenělých písečných zvětralin (?oligocén) v okolí Kryr a Dětaně (západní Čechy, Česká republika)
Ichnotaxonomy and Interpretation of "Incipient" Insect Trace Fossils in the Archaeological Context of Abusir (Holocene, Egypt) / Mikuláš, Radek -- In: Stratigraphy and Geological Correlation -- Roč. 21, č. 3 (2013), s. 85-100
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The ichthyofauna of the Menilitic Formation in the locality Litenčice and its stratigraphic position.
Ichtiofauna w stratygrafii Karpat / Jerzmańska, Anna, Kotlarczyk, Janusz -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 36, č. 6 (1988), s. 346-352
Zdroj: ČGS (UNM)
Icones Insectorum Europae Centralis. Coleoptera: Dytiscidae / Hájek, Jiří -- In: Folia Heyrovskyana, Series B -- ISSN 1210-4108 -- Roč. 11, č. 30.6.2009 (2009), 32
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Iconography to the taxonomic revision of the Cretaceous to Paleogene Recurvoidinae (Foraminiferida) of the Alpine-Carpathian realm / Bubík, Miroslav -- In: Sixth International Workshop on Agglutinated Foraminifera, Prague, Czech Republic, September 1-7, 2001 : abstracts -- ISBN 80-7075-522-9 -- s. 11-13
Zdroj: ČGS (UNM)
ICP IM activities, monitoring sites and available data -- In: Finnish environment. Annual report -- ISSN 1238-7312 -- Vol. 26 (2007), p. 13-22
Zdroj: ČGS (UNM)
ICP-MS measurements of lead isotopic ratios in soils heavily contaminated by lead smelting: tracing the sources of pollution / Ettler, Vojtěch, Komárek, Michael, Mihaljevič, Martin -- In: Analytical and Bioanalytical Chemistry -- ISSN 1618-2642 -- Roč. 378, č. 2 (2004), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
ICP spektrometrie v laboratořích ÚÚG / Sixta, Václav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 5 (1987), s. obálka s. 3
Zdroj: ČGS (UNM)
Idea "československého" národa. Čechoslovakismus v díle Antona Štefánika. / Junek, Marek (2009) -- In: Česko. Rakousko. Rozděleni - odloučeni - spojeni. -- ISBN 978-80-86382-27-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
Idea of the "Czechoslovak" Nation. Czechoslovakism in the Work of Anton Štefánik.
Idea of the uniform vertical structure of UDZČ KP deposits
Ideal picture of the Devonian-Carboniferous paleotectonic horizontal rotation in the Bohemian Massif
Identification and origins of iron sulfides in Czech loess / Guo, B., Pan, Y. X., Shi, C. D., Suchý, Václav, Zeman, Antonín, Zhu, R. X. -- In: Geophysical Research Letters -- Roč. 28, č. 20 (2001), s. 3903-3906
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Identification method of oxihumolite based on the chemical and technological parameters / Macůrková, Jana -- In: Weathering of Fossil Organic Matter -- ISBN 80-7075-237-8 -- s. 113-118
Zdroj: ČGS (UNM)