Listování
od 

Identification of mechanical parameters in underground structures / Procházka, P., Trčková, Jiřina -- In: Material Characterization -- s. 101-110
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Identification of metallic species in ores by means of simultaneous equations solution
Identification of methane dissolution in coal / Medek, Jiří, Weishauptová, Zuzana -- In: Proceedings of the 11th International Conference on Coal Science -- s. -
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Identification of Moho reflections from quarry blasts at short epicentral distances / Kampfová, Hana, Málek, Jiří, Novotný, O. -- In: Geophysical Reseach Abstracts. vol. 7 -- ISSN 0862-5468 -- Roč. 58, č. 1 (2014), s. 79-88
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Identification of Refractory Claystones near Ledce Village (Central Bohemia)
Identification of rocks of leptite formation in Western Moravia / Němec, Dušan, 1927-2001 -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Vol. 77, no. 1-2 (1992), s. 41-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Identification of S wave onsets in the shallow seismic / Málek, Jiří, Valenta, Jan -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Identification of sources of phosphorus at eutrophic Reservoir Hornoveská
Identification of the Norht European platform below the eastern part of the Western Carpathian Flysch belt : abstract / Hrušecký, Igor, Plašienka, Dušan, 1953-, Pospíšil, Lubomil -- In: The Carpathians and their foreland: geology and hydrocarbon resources. AAPG Memoir 84 -- ISBN 0-89181-365-1 -- s. 513-514
Zdroj: ČGS (UNM)
Identification of the Pragian/Emsian boundary in the Barrandian area (Czech Republic) / Slavík, Ladislav -- In: First International Palaeontological Congress -- s. 275-276
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Identification of the shock effects in the the Avanhandava H4 Chondrules Based on the coercivity spectra of the remanent magnetization / Kletetschka, Günther, Kohout, Tomáš, Pesonen, L. J. -- In: Lunar and Planetary Science XXXVIII papers presented at the Thirty-eighth Lunar and Planetary Science Conference : March 12-16, 2007 -- 1773.pdf-1773.pdf
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Identifikace a stanovení polychlorovaných bifenylů pomocí reakční plynové chromatografie / Kula, Petr -- In: Ekotrend 93. Sborník anotací přednášek -- s. 13
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Identifikace anorganických komponent třecích materiálů / Martinec, Petr, 1942- -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 55-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Identifikace forem pyrolýzního uhlíku pomocí termické analýzy / Kříž, Vlastimil, Slovák, V. -- In: Sborník mezinárodní konference Spolupráce 2000 -- s. 67-72
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Identifikace horniny odlévací fory z Praskoles / Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Archeologie ve středních Čechách -- ISSN 1214-3553 -- Roč. 4, - (2000), s. 119-120
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Identifikace hydratovaného oxidu zirkoničitého na korozní vrstvě slitiny zirkonu / Borecká, Lenka, Machovič, Vladimír, Weishauptová, Zuzana -- In: ChemZi -- -, 1/1 (2005), s. 125
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Identifikace komplexů hliníku v uhlí metodou NMR tuhé fáze / Klika, Z., Straka, Pavel -- In: Chemické listy -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 100, č. 5 (2006), s. 363-367
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Identifikace kontaminovaných ploch v sokolovské uhelné panvi s využitím multispektrálních a superspektrálních satelitních dat
Identifikace kritických prvků říční sítě z pohledu potřeb integrované protipovodňové ochrany na příkladu povodí horní Opavy (Česká republika)