Listování
od 

Identifikace komplexů hliníku v uhlí metodou NMR tuhé fáze / Klika, Z., Straka, Pavel -- In: Chemické listy -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 100, č. 5 (2006), s. 363-367
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Identifikace kontaminovaných ploch v sokolovské uhelné panvi s využitím multispektrálních a superspektrálních satelitních dat
Identifikace kritických prvků říční sítě z pohledu potřeb integrované protipovodňové ochrany na příkladu povodí horní Opavy (Česká republika)
Identifikace metamiktního branneritu rentgenovou difrakcí / Kühn, Petr -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 13, č. 3 (1989), s. 35-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Identifikace mramoru použitého pro zhotovení lobkovických a fictumovských náhrobních kamenů v Kadani a v Klášterci nad Ohří (1) / Gavenda, L., Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Kámen -- ISSN 1210-9452 -- Roč. 11, č. 2 (2005)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Identifikace mramoru použitého pro zhotovení lobkovických a fictumovských náhrobních kamenů v Kadani a v Klášterci nad Ohří (2) / Gavenda, L., Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Kámen -- ISSN 1210-9452 -- Roč. 11, č. 3 (2005)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Identifikace žáruvzdorných jílovců u Ledců (střední Čechy) / Domácí, Luděk -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Roč. 18 (1990), s. 59-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Identifikácia gravitačného príkrovu v JV časti Malých Karpát na základe radarového záznamu / Feranec, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 1-2 (1992), s. 159-160
Zdroj: ČGS (UNM)
Identifikácia niektorých hypergénnych minerálov na ložisku Sb-rúd v Pezinku / Andráš, Peter, Chovanec, Vojtech -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 17, č. 4 (1985), s. 335-337
Zdroj: ČGS (UNM)
Identifikácia svanbergitu pri Zlatých Moravciach / Caňo, František -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 95 (1992), s. 61-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Identifikačné modely popisujúce dynamiku podzemných zásobníkov plynu / Kaločaj, Pavol, Olexa, Anton -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 1 (1986), s. 67-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Identifikační hydrogeologické metody používané v rámci hydrogeologické syntézy České křídové pánve / Balek, Jaroslav, 1933- -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 35, č. 1 (1985), s. 13-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Identifikování území náchylných k sesouvání a dalším nebezpečným geodynamickým procesům v Salvádoru, Nikaragui a Kostarice.
Identifying Areas Susceptible to Landsliding and other hazardous processes in El Salvador, Nicaragua and Costa Rica, Central America / Alvarez, Antonio, Baroň, Ivo, Hernández, Walter, Hradecký, Petr, Huapaya, Sofia, Kycl, Petr, Metelka, Václav, Šebesta, Jiří, Vorel, Tomáš -- In: 1st North American Landslide Conference, Vail, Colorado, June 3-10, 2007: Program with abstracts -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Identifying Areas Susceptible to Landsliding and other hazardous processes in El Salvador, Nicaragua and Costa Rica, Central America / Alvarez, Antonio, Baroň, Ivo, Chávez, Guillermo, Hernández, Walter, Hradecký, Petr, Huapaya, Sofia, Kycl, Petr, Metelka, Václav, Šebesta, Jiří, Vorel, Tomáš -- In: 1st North American Landslide Conference.Conference Presentations. AEG Special Publication No. 23 -- ISBN 978-0-9754295-3-2 -- 9
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Identifying century-old long-spined Daphnia: species replacement in a mountain lake characterised by paleogenetic methods / Goliáš, Viktor, Hamrová, Eva, Petrusek, Adam -- In: Hydrobiologia -- ISSN 0018-8158 -- Roč. 643 (2010), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Identity of refugia, can we find them by basic system deliberation? - Biotic Recoveries from Mass Extinction / Čejchan, Petr, Hladil, Jindřich -- In: IGCP 335 -- č. 6 (1995), s. 4-5
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ideový model morfotektonického vývoje ústecké brázdy / Čech, Stanislav, Valigurský, Leoš -- In: Geomorfologický sborník 2 -- ISBN 80-7082-946-X
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Ideový model morfotektonického vývoje ústecké brázdy / Čech, Stanislav, 1951-, Valigurský, Leoš -- In: Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny) -- ISBN 80-7082-946-X -- s. 259-263
Zdroj: ČGS (UNM)
Ideový obraz devonsko-karbonské rotace v Českém masívu / Orel, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 73-75
Zdroj: ČGS (UNM)