Listování
od 

Igneous Activity (Cadomian Plutonism in the Moravo-Silesian Basement). Autochthon. Moravo-Silesian Zone / Dudek, Arnošt, 1928-, Finger, Friedrich, Grasl, G., Jelínek, Emil, 1943-, Thöni, M. -- In: Pre-Permian Geology of Central and Eastern Europe -- ISBN 3-540--55472-6 -- s. 495-507
Zdroj: ČGS (UNM)
Igneous Activity. Moldanubian Zone / Holub, František V., Klečka, Milan, Matějka, Dobroslav -- In: Pre-Permian Geology of Central and Eastern Europe -- ISBN 3-540--55472-6 -- s. 444-452
Zdroj: ČGS (UNM)
Igneous Activity. Teplá-Barrandian Zone (Bohemicum) / Dudek, Arnošt, 1928- -- In: Pre-Permian Geology of Central and Eastern Europe -- ISBN 3-540--55472-6 -- s. 398-402
Zdroj: ČGS (UNM)
Igneous Activity. Western Sudetes (Lugicum) / Kryza, Ryszard -- In: Pre-Permian Geology of Central and Eastern Europe -- ISBN 3-540--55472-6 -- s. 341-350
Zdroj: ČGS (UNM)
Ignimbrit - hornina sopkou zrozená / Rapprich, Vladislav, Řídkošil, Tomáš, Tasáryová, Zuzana -- In: Krkonoše, Jizerské hory -- ISSN 0323-0694 -- Roč. 41, č. 7 (2008)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
II. Dynamika pláště Země : Země se postupně zklidňuje, což paradoxně umožňuje promíchávání hmot v plášti / Matyska, Ctirad -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 77, č. 2 (1998), s. 85-88
Zdroj: ČGS (UNM)
II Morawska konferencja geograficzna CONGEO '97 : Valtice, 15-19 IX 1997 r. / Kulikowski, Roman -- In: Przeglad geograficzny -- ISSN 0033-2143 -- Roč. 70, č. 1-2 (1998), s. 149-151
Zdroj: ČGS (UNM)
IIdentification of concrete deteriorating minerals by polarizing and scanning electron microscopy / Gregerová, Miroslava, Všianský, Dalibor -- In: Materials Characterization -- ISSN 1044-5803 -- Roč. 60, č. 7 (2009), 26
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
III. Geochemická dynamika pláště : Zúrodňování vyčerpaných polí / Jakeš, Petr, 1940-2005 -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 77, č. 2 (1998), s. 89-93
Zdroj: ČGS (UNM)
III. konference "Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách" / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 6 (1988), s. 374-375
Zdroj: ČGS (UNM)
III. mikropaleontologický seminář : Hodonín 1.-2.10. 1981 / Borza, Karol, 1932-1985 -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 4 (1981), s. 553-554
Zdroj: ČGS (UNM)
III. mikropaleontologický seminář v Hodoníně / Brzobohatý, Rostislav, 1938-, Pacltová, Blanka, 1928- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 27, č. 2 (1982), s. 220
Zdroj: ČGS (UNM)
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii - Warszawa, 9-10.05.2007 (Variant.)
III. symposium o krasu krkonošsko-jesenické soustavy / Demek, Jaromír, 1930- -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 93, č. 2 (1988), s. 67-68
Zdroj: ČGS (UNM)
III. Vznik sedimentární výplně a osídlení v pískovcových převisech na Kokořínsku / Mikuláš, Radek -- In: Pseudokrasový sborník -- ISBN 80-85304-64-3 -- s. 76-77
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
IIIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii - Warszawa, 9-10.05.2007 (Variant.)
II.Muskovit (Variant.)
Ijolitic pegmatoid segregations in olivine nephelinite of Cenozoic Podhorní vrch volcano, W Bohemia / Lang, Miloš, Lloyd, F. E., Pivec, Edvín, Ulrych, Jaromír -- In: Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft, Beihefte zum European Journal of Mineralogy -- Roč. 11, - (1999), s. 232
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ijolitic pegmatoid segregations in olivine nephelinite of Cenozoic Podhorní vrch volcano, W Bohemia / Lang, Miloš, Lloyd, F. R., Pivec, Edvín, Ulrych, Jaromír -- In: Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0935-123X -- No. 1 (1999)
Zdroj: ČGS (UNM)
Ijolitic segregations in melilite nephelinite of Podhorní vrch volcano, West Bohemia / Lang, Miloš, Lloyd, F. E., Pivec, Edvín, Ulrych, Jaromír -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen -- ISSN 0028-3649 -- Roč. 175, č. 3 (2000), s. 317-348
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ