Listování
od 

Illite "crystallinity", maturation of organic matter and microstructural development associated with lowest-grade metamosphism of Neoproterozoic sediments in the Teplá-Barrandian unit, Czech Republic / Filip, Jiří, Machovič, Vladimír, Melka, Karel, Suchý, V., Sýkorová, Ivana -- In: Clay Minerals -- ISSN 0009-8558 -- Roč. 42, č. 12 (2007), s. 503-526
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Illite-paragonite layer intergrowths from the Gemericum Nappe in the NE part of the Čierna Hora Mts. Veporicum (Western Carpathians) / Boronichin, Vladimir Alexandrovič, Jacko, Stanislav, Korikovskij, Sergej Petrovič, Šucha, Vladimír -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 43, no. 1 (1992), s. 49-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Illite/smectite diagenesis in the autochthonous Miocene claystones of the Carpathian Foredeep / Dudek, T. -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- Vol. 28-29 (1998-1999), p. 55-66
Zdroj: ČGS (UNM)
The illitization of dickite: chemical and structural evolution of illite from diagenetic to metamorphic conditions / Novák, Jiří Karel, Rodrígues, M. D., Ruiz Cruz, M. D. -- In: European Journal of Mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Roč. 21, č. 2 (2009), s. 361-372
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The illitization of dickite: chemical and structural evolution of illite from diagenetic to metamorphic conditions / Novák, Jiří Karel, Rodríguez, María Dolores, Ruiz Cruz, María Dolores -- In: European journal of mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Vol. 21, no. 2 (2009), p. 361-372
Zdroj: ČGS (UNM)
Illitization of illite-smectite in the Jurassic and Paleogene of the eastern Bohemian Massif in relation to organic maturation and thermal history / Franců, Juraj, 1957-, Johns, W. D., Poelchau, H., Střelcová, Eva, Zhao, N. -- In: Geologica carpathica - Clays -- ISSN 1210-2695 -- Vol. 4, no. 2 (1995), p. 90
Zdroj: ČGS (UNM)
Ilmenit, albit a titanit z alpské parageneze z Barchovic na Kolínsku / Fišera, Milan, 1937-, Gabašová, Ananda, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 207-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Ilmenit z Dlouhé Lhoty u Tábora / Welser, Petr -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 46 (2006), s. 7-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Ilmenit z dvojslídných granitů klenovského plutonu / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 46, Prosinec (2013), s. 224-227
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Ilmenit z dvojslídných granitů šumavské větve moldanubického batolitu / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2011, podzim (2012), s. 193-196
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Ilmenit z eklogitických hornin od Mříče u Křemže / Litochleb, J., Novák, V., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3, - (1995), s. 235
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Ilmenit z eklogitických hornin od Mříče u Křemže / Litochleb, Jiří, Novák, Václav, 1945-, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 235
Zdroj: ČGS (UNM)
Ilmenit z Golčova Jeníkova, 12 km jjv. od Čáslavi / Kopecký, Stanislav, 1956-, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 6 (2008), s. 26
Zdroj: ČGS (UNM)
Ilmenit z Kozohlod u Golčova Jeníkova / Kopecký, Stanislav, 1956-, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 2 (2008), s. 245
Zdroj: ČGS (UNM)
Ilmenit z křemenných čoček u Stradova / Pavlíček, Václav, Petr, Jan -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 47 (2007), s. 90
Zdroj: ČGS (UNM)
Ilmenit z pegmatitů západní Moravy
Ilmenit z Radenic u Velkého Meziříčí / Kopecký, Stanislav, 1956-, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 2 (2006), s. 25-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Ilmenite, albite and titanite from alpine paragnesis of the veins in Barchovice quarry (SW of Kolín, Czech Republic)
Ilmenite and tourmaline from alpine paragenesis of the veins in Plaňany quarry (W of Kolín, Czech Republic)
Ilmenite from Dlouhá Lhota near Tábor