Listování
od 

Impaktový proces / Bouška, Vladimír, Vrána, Stanislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 7-8 (1993), s. 211-215
Zdroj: ČGS (UNM)
Impakty pevných těles, historická realita (ale i budoucnost) bez příkras / Jakeš, Petr, 1940-2005, Skála, Roman -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 44, č. 5-6 (1994), s. 350-361
Zdroj: ČGS (UNM)
Impaktyty - ich powstanie, wĺasciwosci i wystepowanie / Fediuk, František, 1929- -- In: Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego, Geologia -- ISSN 0208-6336 -- Roč. 1011, č. 10-11 (1990), s. 199-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Imparipinnate neuropterid foliage (Medullosales)from the Middle Westphalian of Central Bohemia, Czech Republic / Cleal, Christopher, Šimůnek, Zbyněk -- In: Review of Palaeobotany and Palynology -- ISSN 0034-6667 -- Roč. 166, č. 3-4 (2011), 40
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Implementace systému GPS do mobilních geoinformačních technologií na Dolech Bílina / Bílý, Ivan -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2004), s. 5-10, 2 l. příl
Zdroj: ČGS (UNM)
Implementacija sistemy GPS v mobil´nyje geoinformacionnyje technologii na Razrezach Bilina
Implementation means for numerical mathematics / Krečmer, Karel -- In: Ph. D. Workshop Proceedings -- s. 69-72
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Implementation of GIS technology in the Czech Geological Survey (CGS) / Tomas, Robert, 1971- -- In: Geochemical Prospecting Methods and Their Environmental Applications -- ISBN 80-7075-357-9 -- s. 111-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Implementation of speleological survey from locality Ledove sluje (Ice Caves) to GIS, Podyji National Park (Czech Republic)
Implementation of the EU Nitrate Directive in the Czech Republic
Implementation of the project "Set of geological and thematic maps"
Implementation of the Seismic Subroutine Packages MODEL and CRT to UNIX Operating System / Bucha, Václav -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- No. 6(109) (1998), p. 45-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Implementation of the Vondrak's smoothing in the combination of results of different space geodesy techniques / Pešek, Ivan, 1940-, Štefka, Vojtěch -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 4, no. 4 (148), p. 129-132
Zdroj: ČGS (UNM)
Implementierung des GPS-Systems in mobile Geoinformationstechnologien in Bergwerk Doly Bílina
The implication of green algae (Chlorophyta) for palaeoecological reconstruction of the Holocene lagoon system in the Tramandaí Lagoon region, Rio Grande do Sul, Brazil / Dillenburg, Sérgio R., Jankovská, Vlasta, 1942-, Medeanic, Svetlana -- In: Acta palaeobotanica -- ISSN 0001-6594 -- Vol. 43, no. 1 (2003), p. 113-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Implication of polyphase shear deformation and metamorphism along the Romanche Transform Fault for ocean floor orogenesis / Honnorez, Jose, Schulmann, Karel -- In: 32nd International Geological Congress, Florence, Italy, August 20-28, 2004 : abstracts -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Implication of post-glacial warming for Northern Alberta heat flow - correcting for the underestimate of the geothermal potential / Gosnold, W., Gray, A., Klenner, R., Majorowicz, J., Šafanda, Jan, Unsworth, M. -- In: GRC Transactions -- Roč. 36, č. 1 (2012), s. 693-698
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Implications of geomorphological research for recent and prehistoric avalanches and related hazards at Huascaran, Peru / Klimeš, Jan, Omelka, M., Vilímek, V. -- In: Natural Hazards -- Roč. 50, č. 1 (2009), s. 193-209
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Implications of petrophysical properties for petrology of basic and ultrabasic rocks of the Mariánské Lázně Complex, Bohemian Massif / Chlupáčová, Marta, Štědrá, Veronika -- In: 9th International Eclogite Conference. Abstract Volume. 6.-9.8. 2011. Mariánské Lázně, Czech Republic -- ISBN 978-80-7075-072-8 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Importance and Evaluation of Greenery in Some European Cities / Cetkovský, Stanislav -- In: Geography in Europe of Regions Papers of the 6th Moravian Geographical Conference CONGEO 05, Luhačovice, Czech Republic, August 22-26, 2005) -- s. 68-81
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG