Listování
od 

Improving the geostatistical models of deposits by introducing geology into geostatistics: case history of the ore resource estimation of the Mokrsko west gold deposit / Janatka, Jiří, Štěpař, Bohumil -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Matematické metody v geologii -- s. 370-381
Zdroj: ČGS (UNM)
Impurity phases in Large-Scale platform-reef limestone complexes, their change with deposition time and diagenesis, and implications for MS-stratigraphic records: all with particular reference to devonian of the Moravian Karst area (Brunovistulian terrane, E border of Bohemian Massif) / Bábek, O., Čejchan, Petr, Geršl, M., Hladil, Jindřich -- In: Paleomagnetic studies of Devonian rocks in Poland and Czech Republic: geological applications : book of abstracts -- S. 34-37
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
In a memory of RNDr. František Reichmann
In honorem Prof. Dr. Razvan Givulescu zu seinem achtzigsten Geburtstag / Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Documenta naturae -- ISSN 0723-8428 -- Jg. 132 (2000)
Zdroj: ČGS (UNM)
In honour of the 70th birthday of Zlatko Kvaček / Walther, Harald -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Vol. 63, no. 2-4 (2007), p. 70-74
Zdroj: ČGS (UNM)
In memoriam akademika Vladimíra Pokorného / Štemproková, Dana -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 1 (1990), s. 107-108
Zdroj: ČGS (UNM)
In memoriam doc. RNDr. Václav Zajíček, CSc. / Hrabánková, Anna -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 51, č. 1 (2009), s. 20
Zdroj: ČGS (UNM)
In memoriam Dr. Ing. Miroslav Čermák / Pacl, Juraj -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 31, č. 5 (1983), s. 527-528
Zdroj: ČGS (UNM)
In memoriam Františka Peštála st. (1903-1977) / Šťastný, Milan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 5 (2003), s. 387-388
Zdroj: ČGS (UNM)
In memoriam ing. Jiřímu Vtělenskému / Novák, František -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 69, č. 2 (1994), s. 96
Zdroj: ČGS (UNM)
In Memoriam Jindřich Nečas / Hlaváček, Ivan, John, O., Kufner, Alois, Málek, Josef, Nečasová, Šárka, Stará, J., Šverák, V. -- In: Mathematica Bohemica -- Roč. 129, č. 4 (2004), s. 421-446
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
In memoriam mineraloga Radomíra Sládka / Fojt, Bohuslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 2 (2000), s. 142-143
Zdroj: ČGS (UNM)
In memoriam of Dr. V. Havlíček
In memoriam of prof. F. Čech
In memoriam of Professor František Čech
In memoriam of Professor Otakar Kumpera
In memoriam of RNDr. Milan Šnajdr
In memoriam of Vladimír Zoubek
In memoriam (prof.RNDr. Michala Lukniše, DrSc.) / Gardavský, Václav -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 97, č. 1 (1992), s. 55
Zdroj: ČGS (UNM)
In memoriam RNDr. Aloise Přibyla, CSc. / Brož, Robert, Chlupáč, Ivo, 1931-2002 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 3 (1989), s. 333
Zdroj: ČGS (UNM)