Listování
od 

Inženýrská geologie-geotechnika při průzkumu pro skládky odpadů / Pašek, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 11-12 (1993), s. 351-352
Zdroj: ČGS (UNM)
Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí) / Kaláb, Zdeněk -- In: Inženýrská seismologie -- s. 234-243
Zdroj: ČGS (UNM)
Inženýrsko-geologický průzkum pro stavbu dálničního mostu v Bagdádu / Fořt, Karel -- In: Inženýrské stavby -- Roč. 30, č. 11 (1982), s. 477-481
Zdroj: ČGS (UNM)
Inženýrskogeologická charakteristika hlavních litologicko-genetických komplexů hornin na listu 13-321 Svojšice (13-32 Kolín) / Lochmann, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 123-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Inženýrskogeologická charakteristika horninového prostředí v území jihovýchodně od závistského přesmyku (12-42 Zbraslav) / Lochmann, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 34-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Inženýrskogeologická charakteristika proterozoických a staropaleozoických hornin na listu Plzeň (12-33 Plzeň) / Lochmann, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 72-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Inženýrskogeologická charakteristika překvartérních hornin na listu 13-322 Kolín (13-32 Kolín) / Lochmann, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 167-169
Zdroj: ČGS (UNM)
Inženýrskogeologická rajonizace výchozové partie severočeské hnědouhelné pánve při úpatí Krušných hor / Rybář, Jan -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Roč. 1987, č. 77 (1988), s. 3-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Inženýrskogeologické a geotechnické problémy při zakládání těžce zatížených podlah. 1. část / Král, Jan, Novotný, Jan -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 7, č. 1 (2004), s. 8-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Inženýrskogeologické aspekty revitalizace Sokolovské hnědouhelné pánve / Rozsypal, Alexandr -- In: Geologové proti ničení životního prostředí -- ISBN 80-7075-199-1 -- s. 49-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Inženýrskogeologické aspekty revitalizace sokolovské hnědouhelné pánve / Rozsypal, Alexandr -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 36-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Inženýrskogeologické hodnocení sprašových sedimentů na listu 13-322 Kolín (13-32 Kolín) / Lochmann, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 164-167
Zdroj: ČGS (UNM)
Inženýrskogeologické hodnocení stability sklaních zářezů na dálnici D1 v úseku Praha-Velké Meziříčí / Zika, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 2 (1990), s. 40-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Inženýrskogeologické hodnocení terciérních a kvartérních sedimentů na listu Nýřany (11-44 Nýřany) / Lochmann, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 25-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Inženýrskogeologické hodnocení terciérních a kvartérních sedimentů na listu Nýřany / , -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (1999), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Inženýrskogeologické mapování a geologické poměry v okolí úpatí Krušných hor (Čechy) / Marek, Jan -- In: Sborník geologických věd. Hydrogeologie-inženýrská geologie -- ISSN 0036-5289 -- Roč. 20 (1994), s. 23-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Inženýrskogeologické mapování na území listu Nymburk (13-14 Nyzmburk) / Lochmann, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 89-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Inženýrskogeologické mapování pro územní rozvoj Českých Budějovic / Marek, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 5 (1998)
Zdroj: ČGS (UNM)
Inženýrskogeologické mapy 1:5000 v prostoru velkolomu Kohinoor / Zelenka, Oldřich -- In: Hnědé uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 3 (1986), s. 41
Zdroj: ČGS (UNM)