Listování
od 

Inžinierskogeologická charakteristika údolia rieky Poprad v úseku od Starej Ĺubovne po hranicu s PR / Kováčik, Miloš, Kováčiková, Mária -- In: Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inženierska geológia -- ISSN 0139-7583 -- Roč. 9 (1991), s. 49-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Inžinierskogeologická pasportizácia hornín Slovenska / Holzer, Rudolf, Hyánková, Anna -- In: Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume -- s. 117-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Inžinierskogeologická rajonizácia pre sídelno-regionálnu aglomeráciu Košice-Prešov / Hrašna, Miroslav, Vlčko, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 3 (1986), s. 253-258
Zdroj: ČGS (UNM)
Inžinierskogeologické a hydrogeologické práce na SVD Gabčíkovo-Nagymaros / Jadroň, Daniel, Varga, Ladislav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 2 (1988), s. 187-188
Zdroj: ČGS (UNM)
Inžinierskogeologické hodnotenie a prognózovanie geosystémov pre účely urbanizácie / Hrašna, Miroslav, Vlčko, Ján -- In: Acta facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae. Formatio et protectio naturae -- Roč. 1986, č. 12 (1987), s. 113-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Inžinierskogeologické hodnotenie antropogénnych uloženín Bratislavy / Kováčiková, Mária -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 2 (1989), s. 36-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Inžinierskogeologické hodnotenie geosystémov z hľadiska ich využitia / Matula, Milan -- In: Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume -- s. 9-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Inžinierskogeologické hodnotenie podmienok výstavby prečerpávacích vodných elektrární / Matula, Milan, Wagner, Peter -- In: Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inžinierská geológia -- ISSN 0139-7583 -- Roč. 7 (1989), s. 7-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Inžinierskogeologické hodnotenie svahových deformácií v Oščadnickej doline a v doline Bystrice / Gajdoš, Vojtech, Modlitba, Igor, Vančíková, Inge -- In: Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inženierska geológia -- ISSN 0139-7583 -- Roč. 9 (1991), s. 151-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Inžinierskogeologické mapovanie na území SSR / Jadroň, Daniel, Modlitba, Igor, Šařík, Ivan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 1 (1988), s. 1-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Inžinierskogeologické podklady pre Bratislavskú sídelno-regionálnu aglomeráciu / Vlčko, Ján, Vojtaško, Ivan, Žembery, Miroslav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 1 (1988), s. 33-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Inžinierskogeologické pomery a príčiny statických porúch Oravského hradu / Frnčo, Milan, Nemčok, Ján, Panek, Martin, Sikora, Jozef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 1 (1988), s. 6-10, 1 fot. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Inžinierskogeologické pomery a životné prostredie v oblasti Michaloviec / Wanieková, Daniela -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 1 (1988), s. 77-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Inžinierskogeologické pomery porušeného svahu pod vežovým domom E-2 na sídlisku Železníky v Košiciach / Dobra, Eduard -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 10 (1991), s. 294-297
Zdroj: ČGS (UNM)
Inžinierskogeologické pomery severovýchodnej časti košického mestského regionu / Jedla, Pavol, Klukanová, Alena, Kováčik, Miloš, Modlitba, Igor -- In: Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inžinierska geológia -- ISSN 0139-7583 -- Č. 6 (1985), s. 7-125, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Inžinierskogeologické pomery strednej časti Ilavskej kotliny / Jánová, Vlasta, Klukanová, Alena, Modlitba, Igor, Šarík, Martin -- In: Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inženierska geológia -- ISSN 0139-7583 -- Roč. 9 (1991), s. 95-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Inžinierskogeologické problémy sanácie hradov na Slovensku / Baliak, František, Malgot, Jozef, Sikora, Jozef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 1 (1989), s. 7-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Inžinierskogeologický prieskum a hodnotenie stavenísk jadrovoenergetických zariadení / Hrašna, Miroslav, Matula, Milan -- In: Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inžinierská geológia -- ISSN 0139-7583 -- Roč. 7 (1989), s. 37-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Inžinierskogeologický prieskum a rajonizácia pro výber stavenísk jadrovoenergetických zariadení / Hrašna, Miroslav, Matejček, Anton, Otepka, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 1 (1988), s. 87-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Iodine-bromide waters of potential balneological use at the borderland of Poland and Czech Republic / Grmela, Arnošt, Labus, Krzysztof -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 93-98
Zdroj: ČGS (UNM)