Listování
od 

Inžinierskogeologické pomery strednej časti Ilavskej kotliny / Jánová, Vlasta, Klukanová, Alena, Modlitba, Igor, Šarík, Martin -- In: Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inženierska geológia -- ISSN 0139-7583 -- Roč. 9 (1991), s. 95-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Inžinierskogeologické problémy sanácie hradov na Slovensku / Baliak, František, Malgot, Jozef, Sikora, Jozef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 1 (1989), s. 7-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Inžinierskogeologický prieskum a hodnotenie stavenísk jadrovoenergetických zariadení / Hrašna, Miroslav, Matula, Milan -- In: Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inžinierská geológia -- ISSN 0139-7583 -- Roč. 7 (1989), s. 37-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Inžinierskogeologický prieskum a rajonizácia pro výber stavenísk jadrovoenergetických zariadení / Hrašna, Miroslav, Matejček, Anton, Otepka, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 1 (1988), s. 87-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Iodine-bromide waters of potential balneological use at the borderland of Poland and Czech Republic / Grmela, Arnošt, Labus, Krzysztof -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 93-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Iodine-bromine waters of Slovakia
Ion exchange in natural zeolites : a study on reaction mechanisms / Czech, Bastian, Heide, Klaus, Langenhorst, Falko, Pollok, Kilian, Seuthe, Thomas, Simon, Sebastian -- In: Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0935-123X -- No. 1 (2006), p. 106
Zdroj: ČGS (UNM)
Ion-Exchange Properties of Czech Oxidized Coals / Borecká, Lenka, Machovič, Vladimír, Mizera, Jiří, Sýkorová, Ivana, 1969- -- In: Acta montana. Series B, Fuel, Carbon, Mineral Processing -- ISSN 1211-1929 -- No. 10(117) (2000), s. 15-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Ion exchange reactions of zinc and cadmium with Na-montmorillonite / Chmielová, Marta, Čapková, P., Janeba, D., Klika, Z., Weiss, Z. -- In: Geologica Carpathica. Clays -- Roč. 4, č. 2 (1995), s. 97
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Ion exchange reactions of zinc and cadmium with Na-montmorillonite / Chmielová, Marta, Čapková, P., Janeba, D., Klika, Zdeněk, 1943-, Weiss, Zdeněk -- In: Geologica carpathica - Clays -- ISSN 1210-2695 -- Vol. 4, no. 2 (1995), p. 97
Zdroj: ČGS (UNM)
Ion transfer modelling in an unsaturated zone. Symposium "Mining town Příbram in science and technology" 1989, Section MathematicaL methods in geology
Ionospheric Alfvén resonator control over the frequency-variable Pc1 event in Finland on May 14, 1997 / Feygin, F. Z., Kangas, J., Mursula, K., Prikner, Karel -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 45, č. 4 (2001), s. 363-381
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Ionospheric disturbances (infrasound waves) over the Czech Republic excited by the 2011 Tohoku earthquake / Chum, Jaroslav, Hruška, František, Laštovička, Jan, Zedník, Jan -- In: Journal of Geophysical Research -- ISSN 0148-0227 -- Roč. 117, A8 (2012)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Ionospheric disturbances under low solar activity conditions / Bochníček, Josef, Burešová, Dalia, Hejda, Pavel, Laštovička, Jan -- In: Advances in Space Research -- Roč. 54, č. 2 (2014), s. 185-196
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Ionospheric oscillations caused by geomagnetic Pi2 pulsations and their observations by multipoint continuous Doppler sounding; first results / Bochníček, Josef, Burešová, Dalia, Chum, Jaroslav, Hejda, Pavel, Hruška, František, Šindelářová, Tereza -- In: Advances in Space Research -- Roč. 44, č. 6 (2009), s. 667-676
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Iontově selektivní elektrody v analytice drahých kovů / Kalous, Jaromír, Vytřas, Karel -- In: Konference o efektivním využití drahých kovů v národním hospodářství -- ISBN 80-02-00283-0 -- s. 68-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Iontově výměnné vlastnosti českých oxidovaných uhlí
IPPC a keramický průmysl / Stoklasa, Jaroslav -- In: Zpravodaj Silikátového svazu -- Roč. 11, č. 1 (2005), s. 20-25
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Írán - země o které se mluví / Ciprys, Vladimír -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 3 (1988), s. 515-519
Zdroj: ČGS (UNM)
Írán, čtyři prosolené expedice a druhá nejdelší jeskyně v soli na světě / Bruthans, J., Filippi, Michal, Šmíd, J. -- In: Speleo. 30 -- s. 6-13
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ