Listování
od 

In memoriam ing. Jiřímu Vtělenskému / Novák, František -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 69, č. 2 (1994), s. 96
Zdroj: ČGS (UNM)
In Memoriam Jindřich Nečas / Hlaváček, Ivan, John, O., Kufner, Alois, Málek, Josef, Nečasová, Šárka, Stará, J., Šverák, V. -- In: Mathematica Bohemica -- Roč. 129, č. 4 (2004), s. 421-446
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
In memoriam mineraloga Radomíra Sládka / Fojt, Bohuslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 2 (2000), s. 142-143
Zdroj: ČGS (UNM)
In memoriam of Dr. V. Havlíček
In memoriam of prof. F. Čech
In memoriam of Professor František Čech
In memoriam of Professor Otakar Kumpera
In memoriam of RNDr. Milan Šnajdr
In memoriam of Vladimír Zoubek
In memoriam (prof.RNDr. Michala Lukniše, DrSc.) / Gardavský, Václav -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 97, č. 1 (1992), s. 55
Zdroj: ČGS (UNM)
In memoriam RNDr. Aloise Přibyla, CSc. / Brož, Robert, Chlupáč, Ivo, 1931-2002 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 3 (1989), s. 333
Zdroj: ČGS (UNM)
In memoriam RNDr. Erwin Knobloch (*7.9.1934-?11.4.2004)
In memoriam RNDr. Erwin Knobloch (*7.9.1934-?11.4.2004) / Kvaček, Zlatko, 1937- -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 60, č. 1-2 (2004), s. 1-8
Zdroj: ČGS (UNM)
In memoriam RNDr. Erwin Knobloch (27. September 1934 - 11. April 2004) / Kvaček, Zlatko, 1937-, Mai, Dieter Hans, Walther, Harald -- In: Palaeontographica. Abteilung B: Paläophytologie -- ISSN 0375-0299 -- Jg. 269, Nr. 1-6 (2004)
Zdroj: ČGS (UNM)
In memoriam RNDr. František Holý, CSc. (3. 11. 1935 - 2. 8. 1984) / Kvaček, Zlatko, 1937- -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 154, č. 3-4 (1985), s. 212-213
Zdroj: ČGS (UNM)
In memoriam RNDr. Jiří Vaněk (*4.2.1939-?7.10.2005)
In memoriam RNDr. Jiří Vaněk (*4.2.1939-?7.10.2005) / Valíček, Jan -- In: Palaeontologia Bohemiae -- ISSN 1211-8672 -- Roč. 10 (2006), s. 1-10
Zdroj: ČGS (UNM)
In memoriam RNDr. Jitky Hercogové, CSc. / Pražák, Jiří, Valečka, Jaroslav, 1943- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 66, č. 1 (1991), s. 63-64
Zdroj: ČGS (UNM)
In memoriam RNDr. Karel Žebera, DrSc.
In memoriam RNDr. Karla Žebery, DrSc. / Macoun, Jaroslav -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 4 (1986), s. 252-253
Zdroj: ČGS (UNM)