Listování
od 

Indicators of quality of surface water in an industrially polluted country / Brezániová, Terézia, Foltinová, Jana, Kapeller, Karol, Krčméry, Vladimír, jr., Lehocký, Ján, Procházková, Katarína -- In: Ekológia (ČSSR) -- Vol. 8, no. 3 (1989), p. 263-273
Zdroj: ČGS (UNM)
Indicators of terrestrial ecosystems in the Karpatian Korneuburg Basin and the Badenian Grund Beds / Daxner-Höck, Gudrun, Tempfer, P. M. -- In: Slovak geological magazine -- ISSN 1335-096X -- Vol. 9, no. 4 (2003), p. 243
Zdroj: ČGS (UNM)
Indices for numerical characterization of the alteration processes of magnetic minerals taking place during investigation of temperature variation of magnetic susceptibility / Hrouda, František -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 47, no. 4 (2003), p. 847-861
Zdroj: ČGS (UNM)
Indices for numerical characterization of the alteration processes of magnetic minerals taking place during investigation of temperature variation of magnetic susceptibility / Hrouda, František -- In: Studia Geophysica et Geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 47, č. 4 (2003), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Indície Cu-Mo zrudnenia v oblasti Šementlova pri obci Vysoká v Štiavnických vrchoch / Daubner, Jozef, Petr, Karel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 4 (1990), s. 109-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Indície keramického ílu v Rimavskej kotline / Vass, Dionýz, 1934- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 14, č. 6 (1982), s. 531-550
Zdroj: ČGS (UNM)
Indicie rudní mineralizace v prostoru blanické brázdy u Radošovic / Kučera, Jan -- In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka -- ISSN 0487-5648 -- Roč. 39 (1999), s. 83-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Indicie Sn-W-mineralizace v jádře kateřinohorské klenby / Breiter, Karel, 1956-, Mlčoch, Bedřich, Veselovský, František -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 23-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Indicie spodnokarbonských událostí v sedimentech moravského paleozoika, ČSSR
Indikace dynamických geologických procesů v západních Čechách / Mrlina, Jan -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 73
Zdroj: ČGS (UNM)
Indikace fosilních říčních koryt v mšensko-roudnické pánvi geofyzikálními metodami / Kobr, Miroslav, 1940-, Skopec, Jiří -- In: Exploration, geophysics, remote sensing and environment -- ISSN 1211-359X -- Roč. 7, č. 1-2 (2000), s. 29-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Indikace kontaminovaných podzemních vod v okolí odkaliště úpravny uranových rud ve Stráži pod Ralskem / Herčík, Ferdinand, Kurka, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 7 (1990), s. 197-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Indikační vrty a objekty v ochraně vod / Žitný, Ladislav -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 37, č. 2 (1987), s. 51-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Indirect determination of nitrat concentration in rivers on the flysh region
Indirect determination of permeability according to hydrochemical data on example of Malé Karpaty Mts. crystalline complexes (Vydrica river basin)
Indirect method for the age determination of Variscan pluton emplacement in the central part of Bohemian Massif / Dvořák, Jaroslav -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 72, no. 3 (1997), p. 277-279
Zdroj: ČGS (UNM)
Indirect method for the age determination of Variscan pluton emplacement in the central part of the Bohemian Massif / Dvořák, Jaroslav -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 73, no. 3 (1998), p. 269
Zdroj: ČGS (UNM)
Indirect stress measurement by static vertical pendulum / Kalenda, Pavel, Neumann, L., Wandrol, I. -- In: Experimental Stress Analysis 2009, Proceedings. 47 -- S. 120-128
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Indirected estimation of average transmissivity from groundwater runoff and yield of springs
Indium / Trebichavský, Jan -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 16, č. 2-3 (1984), s. 55-65
Zdroj: ČGS (UNM)