Listování
od 

Indikace kontaminovaných podzemních vod v okolí odkaliště úpravny uranových rud ve Stráži pod Ralskem / Herčík, Ferdinand, Kurka, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 7 (1990), s. 197-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Indikační vrty a objekty v ochraně vod / Žitný, Ladislav -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 37, č. 2 (1987), s. 51-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Indirect determination of nitrat concentration in rivers on the flysh region
Indirect determination of permeability according to hydrochemical data on example of Malé Karpaty Mts. crystalline complexes (Vydrica river basin)
Indirect method for the age determination of Variscan pluton emplacement in the central part of Bohemian Massif / Dvořák, Jaroslav -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 72, no. 3 (1997), p. 277-279
Zdroj: ČGS (UNM)
Indirect method for the age determination of Variscan pluton emplacement in the central part of the Bohemian Massif / Dvořák, Jaroslav -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 73, no. 3 (1998), p. 269
Zdroj: ČGS (UNM)
Indirect stress measurement by static vertical pendulum / Kalenda, Pavel, Neumann, L., Wandrol, I. -- In: Experimental Stress Analysis 2009, Proceedings. 47 -- S. 120-128
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Indirected estimation of average transmissivity from groundwater runoff and yield of springs
Indium / Trebichavský, Jan -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 16, č. 2-3 (1984), s. 55-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Indobatrachus (Anura: Leptodactylidae) and its significance for the confirmation of the theory of the detachment of the Indian subcontinebnt / Hodrová, Marcela, Špinar, Zdeněk Vlastimil, 1916-1995 -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 61, no. 3 (1986), p. 179-181, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Indoor - soil gas radon relationship in the Central Bohemian Plutonic Complex / Barnet, Ivan, Fojtíková, Ivana, Mikšová, Jitka -- In: Annals of Geophysics -- ISSN 1593-5213 -- Roč. 48, č. 1 (2005), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Indoor and soil gas radon relationship in Domažlice district and Prachatice district
Indoor and soil gas relationship in Domažlice district and Prachatice district
Indoor radon mapping and its relation to geology in Hungary / Barnet, Ivan, Hámori, K., Mihály, M., Tóth, E., Tóth, G. -- In: Environmental Geology -- ISSN 0943-0105 -- Roč. 57, č. 3 (2009), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Indoor radon probability calculated from the Czech soil gas radon data in a grid net for the European Geogenic Radon Map construction: test of feasibility / Barnet, Ivan -- In: Environmental Earth Sciences -- ISSN 1866-6280 -- Roč. 66, č. 4 (2012), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Indoor radon related to uranium in granitoids of the Central Bohemian plutonic complex / Barnet, Ivan -- In: 4th European conference on Protection against radon at home and at work -- ISBN 80-0103009-1 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Indoor-soil gas radon relationship in the Central Bohemian Plutonic Complex / Barnet, Ivan, Fojtíková, Ivana, Mikšová, Jitka -- In: 7th International Conference on Gas Geochemistry.Abstract book -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Indoor-soil gas radon relationship in the Central Bohemian Plutonic Complex. Extended abstract / Barnet, Ivan, Fojtíková, Ivana, Mikšová, Jitka -- In: Indoor-soil gas radon relationship in the Central Bohemian Plutonic Complex. Extended abstract -- ISBN 3-936586-18-7 -- 3
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
The indoor-soil radon relationship in Eastern Bohemia / Anton, Jan, Barnet, Ivan, 1955-, Hůlka, Jiří -- In: Radon investigations in Czechoslovakia II -- s. 26-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Induced polarization time and frequency characteristics / Karous, Miloš -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- No. 1 (1988), s. 53-75
Zdroj: ČGS (UNM)