Listování
od 

Influence of Water Dynamics Upon Changes of Ecosystems (Rohožník, Badenian) / Hladilová, Šárka, 1953-, Kováč, Michal, 1952- -- In: International Conference Malé Karpaty Mts. Geology of the Alpine-Carpathian Junction -- s. [55]
Zdroj: ČGS (UNM)
Influences of Temperature and Regime of Tempering on Changes Physical Properties of Granite / Konečný, Pavel, Kožušníková, Alena, Pivodová, Kateřina -- In: Documenta geonica 2007/2. Geonics 2007. 2 -- S. 131-136
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Influenci of the coal mining in the Kladno district to the environment
The influnce of emissions on the chemical compositions of forest soils
Infomapa 16. Mapový informační systém pro profesionály / René, Miloš -- In: IT CAD -- Roč. 19, č. 2 (2009), s. 44-46
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
InfoMapa nabízí nejrozsáhlejší informační systém o území České republiky / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- Roč. 14, č. 1 (2004), s. 47-49
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Informace o 1. mezinárodní konferenci o profesionální geologii / Fousek, Jan -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 3, č. 4 (2000), s. 39
Zdroj: ČGS (UNM)
Informace o 33. fóru pro nerudy / Kratochvíla, Ladislav -- In: Sborník GPO -- Č. 31 (1986), s. 137-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Informace o česko-německém workshopu "Sanace hnědouhelných dolů" / Eisenvortová, Renata -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 11 (1998), s. 370-371
Zdroj: ČGS (UNM)
Informace o činnosti nově vzniklé České krajinně-ekologické společnosti (CZ-IALE) / Břízová, Eva -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 75, č. 4 (2000), s. 432
Zdroj: ČGS (UNM)
Informace o dosavadních výsledcích vyhledávacího průzkumu jílů v lokalitě Ciego de Avila (Kuba) / Kratochvíla, Ladislav, Krmíček, Petr -- In: Sborník GPO -- Č. 30 (1985), s. 79-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Informace o mezinárodním projektu GEOMIND (Geofyzikální mnohojazyčný internetový informační servis) / Hladík, Vít, Sedlák, Jiří -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební -- ISBN 80-248-0499-9 -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Informace o mineralogické stezce Sobotín-Maršíkov / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 6 (1997), s. 451-456
Zdroj: ČGS (UNM)
Informace o nových výzkumech geologické stavby ložiska zemního plynu Příbor-Klokočov (25-21, Nový Jičín) / Svatuška, Milan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 70-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Informace o odborném semináři "Problematika rozpojitelnosti podloží" / Brada, Jiří -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 (1988), s. 82-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Informace o polymetalickém zrudnění u Hluboše / Studničný, Ivan -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Geologie, mineralogie a geochemie ložisek drahých kovů Au a Ag -- s. 367-378
Zdroj: ČGS (UNM)
Informace o proběhlé konferenci EUROCLAY 99 v Krakově / Adamová, M., Melka, Karel -- In: Informátor. Česká společnost pro výzkum a využití jílů -- č. 19 (2000), s. 3
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Informace o průběhu sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice 1995" / Tejml, Viktor -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 11 (1995), s. 363-364
Zdroj: ČGS (UNM)
Informace o sanačních pracích v šachtě Pravřídla, provedených v roce 2000 a nových skutečnostech z doby jeho hloubení v roce 1881 / Havrlík, Svatopluk -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2002), s. 32-40, 3 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Informace o V. uhelně geologické konferenci v Praze / Tásler, Radko -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 329-330
Zdroj: ČGS (UNM)