Listování
od 

Influence of melt induced mechanical anisotropy on the magnetic fabrics and rheology of deforming migmatites, Central Vosges, France / Cosgrove, John, Edel, Jean-Bernard, Hasalová, Pavlína, Ježek, Josef, Lexa, Ondrej, Schulmann, Karel -- In: Journal of Structural Geology -- ISSN 0191-8141 -- Roč. 31, č. 10 (2009), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Influence of metamorphosis on the Fe-Zn-As-S system in stratiform sulphidic mineralization of the Early Paleozoic of Gemericum, Eastern Slovakia
The influence of MgO and SO3 on the phase composition and structure of Portland clinker / Staněk, T., Sulovský, Petr -- In: Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0935-123X -- No. 1 (2000), s. 205
Zdroj: ČGS (UNM)
The influence of MgO and SO3 on the phase composition and structure of Portland clinker / Staněk, Theodor, Sulovský, Petr -- In: Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft - Beihefte zum European Journal of Mineralogy -- ISSN 0935-123X -- Roč. 12 (2000), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Influence of microcracks on P-wave spatial distribution in granite sample of EPS-1 borehole (Soultz sous Forets) / Chlupáč, Tomáš, Schild, M., Siegesmund, S., Vollbrecht, A. -- In: Annales Geophysicae -- Roč. 13, Supplement 1 (1995), s. C110
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
The Influence of Microporosity on Resistance and Carboxyreactivity of Cokes / Medek, Jiří, Weishauptová, Zuzana -- In: Proceedings ICCS 97 -- s. 777-780
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Influence of microstructures on rheology of amphibolites during folding: example from the Jeseník Amphibolite Massif / , , Baratoux, Lenka, Gardien, Veronique, Lexa, Ondrej, Schulmann, Karel -- In: Polskie Towarzystwo Mineralogiczne Prace Specjalne -- ISSN 0867-7360 -- Roč. 19, č. říjen (2001), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Influence of mining in Ostrava Karviná Coal Basin on surface and environment / Martinec, Petr, Schejbalová, Božena, Šňupárek, Richard -- In: Geotechnika 2004. 9. ročník medzinárodnej konferencie. Zborník referátov -- s. 483-491
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Influence of mining seismicity on surface structures in areas with underground mining activity / Kaláb, Zdeněk, 1959- -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 41-46
Zdroj: ČGS (UNM)
The influence of mother rocks on content and distribution of minor elements in soils
The influence of mutual orientation between foliation and loading direction on fracturing process of migmatite samples / Lokajíček, Tomáš, Petružálek, Matěj, Svitek, Tomáš -- In: 19th International Conference on Deformation Mechanisms, Rheology and Tectonics : programme and abstracts -- S. 83-83
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Influence of mutual orientation of foliation and acting loading on P-wave velocity / Lokajíček, Tomáš, Petružálek, Matěj, Rudajev, Vladimír, Vilhelm, Jan -- In: 31th Polish - Czech - Slovakian Symposium on Mining and Environmental Geophysics -- S. 28-28
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Influence of mutual orientation of foliation and acting loading on P-wawe velocity / Lokajíček, Tomáš, Petružálek, Matěj, Rudajev, Vladimír, Vilhelm, Jan -- In: Proceedings XXXI. Polish-Czech-Slovakian Symposium on Mining and Environmental Geophysics -- S. 71-71
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Influence of nanoparticles additivies on mechanical properties of fabric reinforced composites / Balík, Karel, Černý, Martin, Sochor, M., Sucharda, Zbyněk, Suchý, Tomáš -- In: Engineering of Biomaterials -- Roč. 10, 69-72 (2007), s. 1-2
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Influence of neotectonics on the distribution of Neogene deposits in the Miroslav area (SE margin of the Bohemian Massif, South Moravia) / Roštínský, Pavel -- In: Carpatho-Balkan-Dinaric conference on geomorphology (Book of abstracts) -- S. 56-56
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
The Influence of nitrogen fertilizers on water pollution
Influence of nonlinear processes in seismic foci on released energy / Aksenov, V., Lokajíček, Tomáš -- In: Pure and Applied Geophysics -- Roč. 149, č. 2 (1997), s. 337-355
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
The influence of number and length of rockbolts on the stress state in reinforced rock mass / Malík, Josef, Šňupárek, Richard -- In: Ankerausbau im Bergbau. Vortraege anlaesslich des dritten internationalen Kolloquiums -- ISBN 3-86073-654-X -- s. 275-283
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
The influence of O-D distribution of Si, Al, Na, and Ca atoms on zeolite crystal structure
The influence of observation protocols on reported values of Rn in soil air / Bossew, P. -- In: 11th international workshop on the geological aspects of radon risk mapping -- ISBN 978-80-7075-789-5 -- s. 55-66
Zdroj: ČGS (UNM)