Listování
od 

Influence of ultrasonic events space clustering on autocorrelation parameters of their time series / Lokajíček, Tomáš, Rudajev, Vladimír, Veverka, Ján, Vilhelm, J. -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006 -- 03213
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Influence of uranium exploring mining on the environment-gamma-ray spectrometry measurements of the uranium concentration in the stream sediments on the Harrachov-Rýžoviště locality (Krkonoše Mts.)
Influence of urban development and other engineering activities on the behaviour of loess
The influence of various specimen preparations on the quantitative XRD results / Melka, Karel, Zoubková, Jana -- In: 12th Conference on Clay Mineralogy and Petrology - Book of Abstracts -- s. 66
Zdroj: ČGS (UNM)
The influence of vegetation cover development on the resources of surface- and groundwater storage
Influence of vegetative cover changes on the soil water regime in head water areas in the Giant Mountains
Influence of Water Dynamics Upon Changes of Ecosystems (Rohožník, Badenian) / Hladilová, Šárka, 1953-, Kováč, Michal, 1952- -- In: International Conference Malé Karpaty Mts. Geology of the Alpine-Carpathian Junction -- s. [55]
Zdroj: ČGS (UNM)
Influences of Temperature and Regime of Tempering on Changes Physical Properties of Granite / Konečný, Pavel, Kožušníková, Alena, Pivodová, Kateřina -- In: Documenta geonica 2007/2. Geonics 2007. 2 -- S. 131-136
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Influenci of the coal mining in the Kladno district to the environment
The influnce of emissions on the chemical compositions of forest soils
Infomapa 16. Mapový informační systém pro profesionály / René, Miloš -- In: IT CAD -- Roč. 19, č. 2 (2009), s. 44-46
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
InfoMapa nabízí nejrozsáhlejší informační systém o území České republiky / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- Roč. 14, č. 1 (2004), s. 47-49
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Informace o 1. mezinárodní konferenci o profesionální geologii / Fousek, Jan -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 3, č. 4 (2000), s. 39
Zdroj: ČGS (UNM)
Informace o 33. fóru pro nerudy / Kratochvíla, Ladislav -- In: Sborník GPO -- Č. 31 (1986), s. 137-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Informace o česko-německém workshopu "Sanace hnědouhelných dolů" / Eisenvortová, Renata -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 11 (1998), s. 370-371
Zdroj: ČGS (UNM)
Informace o činnosti nově vzniklé České krajinně-ekologické společnosti (CZ-IALE) / Břízová, Eva -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 75, č. 4 (2000), s. 432
Zdroj: ČGS (UNM)
Informace o dosavadních výsledcích vyhledávacího průzkumu jílů v lokalitě Ciego de Avila (Kuba) / Kratochvíla, Ladislav, Krmíček, Petr -- In: Sborník GPO -- Č. 30 (1985), s. 79-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Informace o mezinárodním projektu GEOMIND (Geofyzikální mnohojazyčný internetový informační servis) / Hladík, Vít, Sedlák, Jiří -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební -- ISBN 80-248-0499-9 -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Informace o mineralogické stezce Sobotín-Maršíkov / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 6 (1997), s. 451-456
Zdroj: ČGS (UNM)
Informace o nových výzkumech geologické stavby ložiska zemního plynu Příbor-Klokočov (25-21, Nový Jičín) / Svatuška, Milan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 70-71
Zdroj: ČGS (UNM)