Listování
od 

Informace o dosavadních výsledcích vyhledávacího průzkumu jílů v lokalitě Ciego de Avila (Kuba) / Kratochvíla, Ladislav, Krmíček, Petr -- In: Sborník GPO -- Č. 30 (1985), s. 79-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Informace o mezinárodním projektu GEOMIND (Geofyzikální mnohojazyčný internetový informační servis) / Hladík, Vít, Sedlák, Jiří -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební -- ISBN 80-248-0499-9 -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Informace o mineralogické stezce Sobotín-Maršíkov / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 6 (1997), s. 451-456
Zdroj: ČGS (UNM)
Informace o nových výzkumech geologické stavby ložiska zemního plynu Příbor-Klokočov (25-21, Nový Jičín) / Svatuška, Milan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 70-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Informace o odborném semináři "Problematika rozpojitelnosti podloží" / Brada, Jiří -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 (1988), s. 82-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Informace o polymetalickém zrudnění u Hluboše / Studničný, Ivan -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Geologie, mineralogie a geochemie ložisek drahých kovů Au a Ag -- s. 367-378
Zdroj: ČGS (UNM)
Informace o proběhlé konferenci EUROCLAY 99 v Krakově / Adamová, M., Melka, Karel -- In: Informátor. Česká společnost pro výzkum a využití jílů -- č. 19 (2000), s. 3
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Informace o průběhu sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice 1995" / Tejml, Viktor -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 11 (1995), s. 363-364
Zdroj: ČGS (UNM)
Informace o sanačních pracích v šachtě Pravřídla, provedených v roce 2000 a nových skutečnostech z doby jeho hloubení v roce 1881 / Havrlík, Svatopluk -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2002), s. 32-40, 3 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Informace o V. uhelně geologické konferenci v Praze / Tásler, Radko -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 329-330
Zdroj: ČGS (UNM)
Informace o výsledcích geologickoprůzkumných prací na lokalitě Kopřivnice-Tichá / Burel, František, Prokop, Ivo, Vrbová, Věra -- In: Sborník GPO -- Č. 31 (1986), s. 107-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Informace o výsledcích ložiskového průzkumu kaolínu na lokalitě Dumaňuecos, provincie Las Tunas (Kuba) / Kratochvíla, Ladislav -- In: Sborník GPO -- Č. 30 (1985), s. 51-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Informace o vytvoření České zeolitové skupiny v rámci Společnosti pro výzkum a využití jílů / Ulrych, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, - (1997), s. 295
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Informace o vytvoření České zeolitové skupiny v rámci Společnosti pro výzkum a využití jílů / Ulrych, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 4 (1997), s. 295
Zdroj: ČGS (UNM)
Informace obsažené v minerálech vulkanických hornin Geoparku Český ráj / Řídkošil, Tomáš, 1953- -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 3 (2008), s. 50-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Informace ze zahraničních bází dat / Kotherová, Eugenie -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Geoinformatika -- s. 3-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Informácie o prvých výsledkoch interpretácie kozmických snímok z flyšového pásma / Feranec, Ján, 1951-, Pospíšil, Lubomil -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 14, č. 4 (1982), s. 354
Zdroj: ČGS (UNM)
Informacionnaja technologija sistemy GEO dlja prognoza Mmax zemletrjasenij (Informative technology of the GEO system for a prediction of the Mmax of earthquakes) / Ermakov, B. V., Gitis, V. G., Ivanovskaya, L. V., Osher, B. V., Schenk, Vladimír, Shchukin, YU. K., Trofimov, D. P., Yurkov, E. F. -- In: Proceedings of the Russian-Chinese Investigation on the Earthquake Prognosis -- s. nestr.
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Informační a poradenské středisko Báňské měřické základny VŠB o vlivech hornické činnosti na životní prostředí / Černý, Ivo, Klát, Jaroslav, Vojtovič, V. -- In: Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part I, Environment -- s. 323-331
Zdroj: ČGS (UNM)
Informační podpora organů státní správy na úseku geologie a ochrany životního prostředí / Shánělec, Vladimír -- In: Konference "Pohled odborníků na životní prostředí" -- s. 48-49
Zdroj: ČGS (UNM)