Listování
od 

Insights into Wasatch fault vertical slip rates using the age of sediments in Timpanogos Cave, Utah / Bruthans, Jiří, Kadlec, Jaroslav, Mayo, Alan, L., Nelson, Steve, Tingey, David -- In: Quaternary Research -- ISSN 0033-5894 -- Roč. 72, č. 2 (2009), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Inspection of the 400-700 cm1 region in the FTIR spectra of Coal Tars / Černý, Jiří -- In: 9. Czechoslovak Spectroscopic Conference with International Participation. Abstracts -- 1 s.
Zdroj: ČGS (UNM)
Instabilities and patterns in sedimenting complex polydisperse mixtures: relevance for geological sediments / Hladil, Jindřich, Růžička, Marek -- In: CHISA 2006 : 17th international congress of chemical and process engineering : 27-31 August 2006, Praha, Czech Republic. Summaries 3, Hydrodynamic Processes -- s. 851-851
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Instability driven flow and runoff formation in a small catchment / Lichner, Ľubomír, 1949-, Pražák, Josef, Šír, Miloslav, 1956-, Tesař, Miroslav, 1956- -- In: Geologica acta -- ISSN 1695-6133 -- Vol. 2, no. 2 (2004), p. 147-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Instability of oscillations in cable-stayed bridges / Malík, Josef -- In: Applications of Mathematics -- Roč. 50, č. 6 (2005), s. 503-525
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Instalace deformometru TM 71 v peruánských Andách
Installation for the oxygen sorption dynamics assessment of coal
Installation of a crack gauge to monitor movements at a principal fault structure of Gargano Peninsula, Italy / Košťák, Blahoslav, Stemberk, Josef, Vilímek, V. -- In: Active faults: Analysis, Processes and Monitoring. Abstract Volume -- s. 87-88
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Installation of the deformometer TM 71 in the Peruvian Andes / Luyo, Marco Zapata, Vilímek, Vít -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica -- ISSN 0300-5402 -- Vol. 31, no. 2 (1996), p. 51-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Installation of WWW server with electronic textbooks of petrology scientific branch.
Institucionální fragmentace jako překážka pro uplatňování principů trvale udržitelného využívání půdy v nivě řeky Moravy
Institute of Geonics - Czech Academy of Science
Institute of regional geography in Leipzig / Vaishar, Antonín -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 2, č. 2 (1995), s. 52-59
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Institutional fragmentation as an impediment to sustainable land-use in the Morava River floodplain / Létal, Aleš, Ptáček, Pavel, 1972-, Sweeney, Sandra -- In: Moravian geographical reports -- ISSN 1210-8812 -- Vol. 10, no. 1 (2002), p. 15-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Instruction how to call mine workings in the Zlatý kůň and Kobyla area
An instructive trail in Kutná Hora
Instrukce pro povodňovou službu návěstní na řece Moravě na Moravě a v Dolních Rakousích (k 100. výročí návodu k vydávání výstrah před povodněmi) / Munzar, Jan, Ondráček, Stanislav -- In: Sborník příspěvků ze Semináře Adolfa Patery 2013 na téma Extrémní hydrologické jevy v povodích -- S. 177-185
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Instrument for monitoring spectral acceleration on response seismic ground motion / Buben, Jiří, Rudajev, Vladimír -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 3, č. 2 (2006), s. 31-38
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Instrument for monitoring spectral acceleration on response seismic ground motion / Buben, Jiří, Rudajev, Vladimír -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 3, no. 2 (142), p. 31-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Instrumental analysis in coal technology. Part 5. Petrology