Listování
od 

Instrument for monitoring spectral acceleration on response seismic ground motion / Buben, Jiří, Rudajev, Vladimír -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 3, č. 2 (2006), s. 31-38
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Instrument for monitoring spectral acceleration on response seismic ground motion / Buben, Jiří, Rudajev, Vladimír -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 3, no. 2 (142), p. 31-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Instrumental analysis in coal technology. Part 5. Petrology
Instrumental analysis in coal technology. Part I. Introduction
Instrumental analysis in coal technology. Part II. Nuclear magnetic resonance
Instrumental analysis in coal technology. Part III. Infra-red Spectroscopy
Instrumental analysis in coal technology. Part VI. Surface chemistry
Instrumental analysis in coal technolopgy. Part IV. Elektron paramagnetic resonance
Instrumental imaging and analysis of Early Permian fossilized plants from Sumatra: comparison of thermally altered and silicified wood / Booi, M., Crow, J.M., Matysová, Petra, Sýkorová, Ivana, Van Waveren, M.I. -- In: Joint 61st ICCP/26th meeting, Gramado/Porto Alegre/Brazil, September 19th-26th 2009, Advances in Organic Petrology and Organic Geochemistry. Program and Abstracts -- S. 31
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Instrumental neutron and photon activation analysis in the geochemical study of phonolitic and trachytic rocks / Belov, A. G., Frána, Jaroslav, Kučera, Jan, Maslov, O.D., Mizera, Jiří, Novák, Jiří Karel, Řanda, Zdeněk, Ulrych, Jaromír -- In: Geostandards and Geoanalytical Research -- ISSN 1639-4488 -- Roč. 31, č. 3 (2007), s. 275-283
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Instrumental neutron and photon activation analysis of phonolites: an important tool to distinguish common and anomalous phonolite types from the Ohře (Eger) rift, Czech Republic / Belov, A. G., Frána, Jaroslav, Kučera, Jan, Maslov, V., Mizera, Jiří, Novák, Jiří Karel, Řanda, Zdeněk, Ulrych, Jaromír -- In: Abstract Book -- s. 213
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část 4. Elektronová paramagnetická rezonance / Černý, Jaroslav, Šebestová, Eva -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 1 (1994), s. 25-26
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část 5. Petrologie / Sýkorová, Ivana, 1969- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 4 (1994), s. 139-141
Zdroj: ČGS (UNM)
Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část II. Nukleární magnetická rezonance / Černý, Jaroslav, Hemelíková, Blanka, Pavlíková, Helena -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 11 (1993), s. 352-353
Zdroj: ČGS (UNM)
Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část III. Infračervená spektoskopie / Černý, Jaroslav, Hemelíková, Blanka, Machovič, Vladimír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 3 (1994), s. 86-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část III. Infračervená spektroskopie / Černý, Jaroslav, Hemelíková, Blanka, Machovič, Vladimír -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- č. 1 (1994), s. 86-89
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část I.Úvod / Černý, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 10 (1993), s. 320-321
Zdroj: ČGS (UNM)
Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část IV, Elektronová paramagnetická rezonance / Černý, Jaroslav, Šebestová, Eva -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 1 (1994), s. 25-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část VI. Povrchová chemie / Vaverková, Zdena, Weishauptová, Zuzana -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 11 (1994), s. 422-424
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část VI. Povrchová chemie / Vaverková, Zdena, Weishauptová, Zuzana -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 11 (1994), s. 422-424
Zdroj: ČGS (UNM)