Listování
od 

Integration of CO2 emission and geological storage data from Eastern Europe - CASTOR WP 1.2 / Bentham, Michelle, Car, Marjeta, Christensen, Niels, Falus, Gyorgy, Georgiev, Georgi, Goricnik, Bogdan, Hladík, Vít, Kotulova, Julia, Kucharic, Ludovit, Larsen, Michael, Saftic, Bruno, Sava, Constantin, Scholtz, Peter, Smith, Nikki, Wojcicki, Adam -- In: Book of abstracts, Posters, GHGT-8, 8th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies, 19-22 June 2006 Trondheim, Norway -- ISBN 0-08-046407-6 -- 6
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Integriertes Wassermanagement in grenzübergreifenden Einzugsgebieten - Grenzgebiet Deutschland-Tschechische Republik / Bender, S., Mieseler, T., Rubbert, T., Wohnlich, S. -- In: Schriftenreihe der Deutschen Geologischen Gesellschaft -- ISSN 0936-7063 -- Nr. 32 (2004)
Zdroj: ČGS (UNM)
Integrované povolení pro zařízení na využívání odpadů k dokončení likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři / Adamec, Zdeněk, Novotný, Karel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 12 (2007), s. 24-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Integrovaný mikrobiostratigrafický výzkum hranice křída/terciér na lokalitě Uzgrúň v roce 1998 (25-24 Turzovka) / Bak, Marta, Bubík, Miroslav, Gedl, Przemyslaw, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 42-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Integrovaný mikrobiostratigrafický výzkum hranice křída/terciér na lokalitě Uzgruň v roce 1998 / Bak, M., Bubík, Miroslav, Gedl, Przemyslaw, Švábenická, Lilian -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6, č. jaro (1999), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Integrovaný monitoring látkových toků v krajině - metoda malých povodí / Krám, Pavel, 1960- -- In: Monitoring geofaktorů životního prostředí (metody získávání vstupních dat v terénu a jejich interpretace), Sborník přednášek Seč 1998 -- s. 75-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Integrovaný monitoring látkových toků v krajině-metoda malých povodí / Krám, Pavel -- In: Monitoring geofaktorů životního prostředí -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 54, č. 12 (2004), s. 370-371
Zdroj: ČGS (UNM)
Integrovaný systém nové generace pro monitoring dynamiky nestabilních skalních svahů a včasná varování před skalním řícením
Intelektuál a hudba. Příspěvek k dějinám hudby v raně novověkých Rokycanech / Hrachová, H., Maýrová, Kateřina -- In: Město a intelektuálové. Od středověku do roku 1848. Sborník statí a rozšířených příspěvků z 25. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ... ve dnech 10. až 12. října 2006 v Clam-Gallasově paláci v Praze. -- ISBN 978-80-86852-27-0 -- 53
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: NM
Inteligentné informačné systémy v geológii / Bulla, Peter -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Matematické metody v geologii -- s. 394-395
Zdroj: ČGS (UNM)
Intellectual and music. A Contribution to the History of Music in Rokycany in the Modern Ages.
Intelligent inverse and simulation filtering of digital seismograms / Plešinger, Axel, Zmeškal, M. -- In: IUGG 21st General assembly. Abstracts. Symposium S13 Application of artificial intelligence compu ting in geophysics. -- s. SB31F-2, 369
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Intense rockburst impacts in deep underground constructions and their prevention / Koníček, Petr, Mazaira, Alejandro -- In: 5th International Colloquium on Geomechanics and Geophysics. GECO 2014. 5 -- S. 55-56
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Intensita zvětrávání jako relativní indikátor doby expozice svahových pohybů Machu Picchu
Intensity distribution of strong magnetic fields created by opposing linear Halbach assemblies of permanent magnets / Ciprian, D., Foukal, J., Lesňák, M., Pištora, J., Straka, Pavel, Žežulka, Václav -- In: Journal of Magnetism and Magnetic Materials -- Roč. 345, NOV (2013), s. 7-12
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Intensity of weathering as a relative exposure age indicator of mass movements at Machu Picchu / Přikryl, Richard, Viles, Heather, Vilímek, Vít, Zvelebil, Jiří (2007) -- In: Geomorphological variations -- ISBN 978-80-903584-6-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Intensity site effects of selected events of Central and Western Greece and earthquake hazard assessment / Kalogeras, I., Kottnauer, Pavel, Panopoulou, G., Papatsimpa, G., Pichl, Richard, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006 -- Roč. 5, - (2003), s. 12 439
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Intenzifikace těžby a úpravy pyroponosných štěrků / Tacl, Alexandr -- In: Český granát a drahé kameny v ČSSR -- s. 54-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Intenzita a projektová spektra odezvy maximálních výpočtových zemětřesení pro lokality na území ČR