Listování
od 

Integrovaný mikrobiostratigrafický výzkum hranice křída/terciér na lokalitě Uzgruň v roce 1998 / Bak, M., Bubík, Miroslav, Gedl, Przemyslaw, Švábenická, Lilian -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6, č. jaro (1999), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Integrovaný monitoring látkových toků v krajině - metoda malých povodí / Krám, Pavel, 1960- -- In: Monitoring geofaktorů životního prostředí (metody získávání vstupních dat v terénu a jejich interpretace), Sborník přednášek Seč 1998 -- s. 75-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Integrovaný monitoring látkových toků v krajině-metoda malých povodí / Krám, Pavel -- In: Monitoring geofaktorů životního prostředí -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 54, č. 12 (2004), s. 370-371
Zdroj: ČGS (UNM)
Integrovaný systém nové generace pro monitoring dynamiky nestabilních skalních svahů a včasná varování před skalním řícením
Intelektuál a hudba. Příspěvek k dějinám hudby v raně novověkých Rokycanech / Hrachová, H., Maýrová, Kateřina -- In: Město a intelektuálové. Od středověku do roku 1848. Sborník statí a rozšířených příspěvků z 25. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ... ve dnech 10. až 12. října 2006 v Clam-Gallasově paláci v Praze. -- ISBN 978-80-86852-27-0 -- 53
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: NM
Inteligentné informačné systémy v geológii / Bulla, Peter -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Matematické metody v geologii -- s. 394-395
Zdroj: ČGS (UNM)
Intellectual and music. A Contribution to the History of Music in Rokycany in the Modern Ages.
Intelligent inverse and simulation filtering of digital seismograms / Plešinger, Axel, Zmeškal, M. -- In: IUGG 21st General assembly. Abstracts. Symposium S13 Application of artificial intelligence compu ting in geophysics. -- s. SB31F-2, 369
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Intense rockburst impacts in deep underground constructions and their prevention / Koníček, Petr, Mazaira, Alejandro -- In: 5th International Colloquium on Geomechanics and Geophysics. GECO 2014. 5 -- S. 55-56
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Intensita zvětrávání jako relativní indikátor doby expozice svahových pohybů Machu Picchu
Intensity distribution of strong magnetic fields created by opposing linear Halbach assemblies of permanent magnets / Ciprian, D., Foukal, J., Lesňák, M., Pištora, J., Straka, Pavel, Žežulka, Václav -- In: Journal of Magnetism and Magnetic Materials -- Roč. 345, NOV (2013), s. 7-12
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Intensity of weathering as a relative exposure age indicator of mass movements at Machu Picchu / Přikryl, Richard, Viles, Heather, Vilímek, Vít, Zvelebil, Jiří (2007) -- In: Geomorphological variations -- ISBN 978-80-903584-6-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Intensity site effects of selected events of Central and Western Greece and earthquake hazard assessment / Kalogeras, I., Kottnauer, Pavel, Panopoulou, G., Papatsimpa, G., Pichl, Richard, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006 -- Roč. 5, - (2003), s. 12 439
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Intenzifikace těžby a úpravy pyroponosných štěrků / Tacl, Alexandr -- In: Český granát a drahé kameny v ČSSR -- s. 54-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Intenzita a projektová spektra odezvy maximálních výpočtových zemětřesení pro lokality na území ČR
Intenzivní rozpad karbonského pískovce ve skalním převisu Čertova kazatelna v Plzni / Bezdička, Petr, Bruthans, J., Schweigstillová, Jana, Soukup, J. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2011, podzim (2012), s. 70-74
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Interactio of hyperpycnal flows and marine currents on a coarse-grained delta front - insights from the Cretaceous of Bohemia / Čech, Stanislav, Laurin, Jiří, Uličný, David -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften SDGG -- ISBN 978-3-510-49231-2 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Interaction alluvial sediment-water-atmosphere
Interaction between Alpine and Variscan orogeny on the basis of study digital elevation models - Moravosilesian area / Grygar, Radomír, Jelínek, Jan -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 20 (124), p. 51-55
Zdroj: ČGS (UNM)