Listování
od 

Intense rockburst impacts in deep underground constructions and their prevention / Koníček, Petr, Mazaira, Alejandro -- In: 5th International Colloquium on Geomechanics and Geophysics. GECO 2014. 5 -- S. 55-56
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Intensita zvětrávání jako relativní indikátor doby expozice svahových pohybů Machu Picchu
Intensity distribution of strong magnetic fields created by opposing linear Halbach assemblies of permanent magnets / Ciprian, D., Foukal, J., Lesňák, M., Pištora, J., Straka, Pavel, Žežulka, Václav -- In: Journal of Magnetism and Magnetic Materials -- Roč. 345, NOV (2013), s. 7-12
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Intensity of weathering as a relative exposure age indicator of mass movements at Machu Picchu / Přikryl, Richard, Viles, Heather, Vilímek, Vít, Zvelebil, Jiří (2007) -- In: Geomorphological variations -- ISBN 978-80-903584-6-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Intensity site effects of selected events of Central and Western Greece and earthquake hazard assessment / Kalogeras, I., Kottnauer, Pavel, Panopoulou, G., Papatsimpa, G., Pichl, Richard, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006 -- Roč. 5, - (2003), s. 12 439
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Intenzifikace těžby a úpravy pyroponosných štěrků / Tacl, Alexandr -- In: Český granát a drahé kameny v ČSSR -- s. 54-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Intenzita a projektová spektra odezvy maximálních výpočtových zemětřesení pro lokality na území ČR
Intenzivní rozpad karbonského pískovce ve skalním převisu Čertova kazatelna v Plzni / Bezdička, Petr, Bruthans, J., Schweigstillová, Jana, Soukup, J. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2011, podzim (2012), s. 70-74
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Interactio of hyperpycnal flows and marine currents on a coarse-grained delta front - insights from the Cretaceous of Bohemia / Čech, Stanislav, Laurin, Jiří, Uličný, David -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften SDGG -- ISBN 978-3-510-49231-2 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Interaction alluvial sediment-water-atmosphere
Interaction between Alpine and Variscan orogeny on the basis of study digital elevation models - Moravosilesian area / Grygar, Radomír, Jelínek, Jan -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 20 (124), p. 51-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Interaction between deformation and magma extraction in migmatites: Examples from Kangaroo Island, South Australia / Fanning, Mark, Hasalová, Pavlína, Ward, Lindsay, Weinberg, Roberto -- In: The Geological Society of America Bulletin -- ISSN 0016-7606 -- Roč. 125, č. 7-8 (2013), 18
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Interaction between lithosphere and pedosphere
Interaction between Mafic and Felsic Magmas in Orogenic Suites (Variant.)
Interaction between raw materials during coprocessing of coal with petroleum residue / Blažek, J., Černý, J., Maxa, D., Sýkorová, Ivana, Šebor, G. -- In: Proceedings of 38th International Petroleum Conference -- s. F15-1 - F15-9
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The interaction gypsum-water: discrepancy in the shape of kinetic curves
Interaction of basaltandesitic lavas of the Levín Volcanic Complex (LVC) with water environment (Autunian, Krkonoše Piedmont Basin)
The interaction of bayerite and silicic acid in slightly acid solutions under ambient conditions
Interaction of climate change and acid deposition / Bishop, Kevin, Dillon, Peter, Erlandsson, Martin, Evans, Christopher, Hardekopf, David, Helliwell, Rachel, Hruška, Jakub, Hutchins, Mike, Kaste, Oyvind, Kopáček, Jiří, Krám, Pavel, Laudon, Hjalmar, Moldan, Filip, Rogora, Michela, Sjoeng, Anne Merete, Wit de, Heleen, Wright, Richard (2010) -- In: Climate change impacts on freshwater ecosystems -- ISBN 978-1-4051-7913-3
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Interaction of Cs, I and Np with granite / Havlová, Václava -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 43, no. 1 (1999), p. 571-580
Zdroj: ČGS (UNM)