Listování
od 

Interactive demonstration of the effect of causal and acausal frequency filtering on seismic signals / Kolář, Petr, Plešinger, Axel -- In: MATLAB 2002. Sborník příspěvků 10. ročníku konference. 2. -- s. 458-461
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Interactive program for kinematic problems in laterally heterogeneous media / Firbas, Petr, Skorkovská, Marta -- In: Sborník geologických věd. Užitá geofyzika -- ISSN 0036-5319 -- Vol. 24 (1990), p. 51-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Interactive program system for application of modern methods of evaluation of coal deposits and their parts at complicated conditions
Interactive seismic viewer "OP" - short review / Kolář, Petr -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 4, č. 2 /146/ (2007), s. 21-25
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Interactive seismic viewer "OP" - short review / Kolář, Petr -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 4, no. 2 (146), p. 21-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Interactive tool for demonstration of the effect of causal and acausal frequency filtering on seismic signals / Kolář, Petr -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 2, č. 4 (2005), s. 99-105
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Interactive use of groundwater hydraulic modelling and GIS application for predicting of groundwater level rise impacts / Rapantová, Naďa, Tylčer, Jiří, Vojtek, David, 1976- -- In: RMZ - Materials and geoenvironment -- ISSN 1408-7073 -- Vol. 50, no. 1 (2003), p. 317-320
Zdroj: ČGS (UNM)
Interakce alpinské a variské orogeneze studovaná pomocí digitálního modelu terénu - moravsko-slezská oblast
Interakce atmosféry s dalšími částmi zemského systému a okolním vesmírem / Cílek, Václav, Filip, Jiří -- In: Atmosféra a klima : aktuální otázky ochrany ovzduší -- S. 67-95
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Interakce bayeritu a kyseliny křemičité v slabě kyselém prostředí za normálních podmínek / Faimon, Jiří, 1950-, Vybíhal, Karel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12 (2005), s. 117-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Interakce bayeritu a kyseliny křemičité v slabě kyselém prostředí za normálních podmínek / Faimon, Jiří, Vybíhal, Karel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XII, č. 1 (2005), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Interakce bazaltandezitických láv Levínského vulkanického komplexu (LVK)s vodním prostředím (autun,podkrkonošská pánev) / Stárková, Marcela -- In: Sborník Muzea Českého ráje = Acta Musei Turnoviensis -- ISBN 978-80-254-3025-5 -- 4
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Interakce bazaltoandezitických láv Levínského vulkanického komplexu (LVK) s vodním prostředím (autun, podkrkonošská pánev) / Stárková, Marcela -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 3 (2008), s. 63-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Interakce důlních vod s vodami povrchových vodotečí, důsledky pro hydrologické ekosystémy a rychlost návratu k původnímu stavu / Kopřiva, Antonín, Zeman, Josef -- In: Těžba a její dopady na životní prostředí -- ISBN 80-86832-18-X -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Interakce EDDS s Fe- a Al-(hydr)oxidy
Interakce křemen-voda: interpretace tvaru kinetických křivek / Faimon, Jiří, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 138-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Interakce litosféra-pedosféra / Tomášek, Milan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 41-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Interakce nivní sediment-voda-atmosféra / Zeman, Josef -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu II -- s. 11-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Interakce radiostroncia se sedimenty v povrchových vodách / Beneš, P. -- In: Rádioaktivita a životné prostredie -- Roč. 12, č. 5 (1989), s. 211-219
Zdroj: ČGS (UNM)
Interakce sádrovec-voda: rozpor v průběhu kinetických křivek / Faimon, Jiří, 1950- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 51-52
Zdroj: ČGS (UNM)