Listování
od 

Interakce bayeritu a kyseliny křemičité v slabě kyselém prostředí za normálních podmínek / Faimon, Jiří, Vybíhal, Karel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XII, č. 1 (2005), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Interakce bazaltandezitických láv Levínského vulkanického komplexu (LVK)s vodním prostředím (autun,podkrkonošská pánev) / Stárková, Marcela -- In: Sborník Muzea Českého ráje = Acta Musei Turnoviensis -- ISBN 978-80-254-3025-5 -- 4
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Interakce bazaltoandezitických láv Levínského vulkanického komplexu (LVK) s vodním prostředím (autun, podkrkonošská pánev) / Stárková, Marcela -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 3 (2008), s. 63-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Interakce důlních vod s vodami povrchových vodotečí, důsledky pro hydrologické ekosystémy a rychlost návratu k původnímu stavu / Kopřiva, Antonín, Zeman, Josef -- In: Těžba a její dopady na životní prostředí -- ISBN 80-86832-18-X -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Interakce EDDS s Fe- a Al-(hydr)oxidy
Interakce křemen-voda: interpretace tvaru kinetických křivek / Faimon, Jiří, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 138-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Interakce litosféra-pedosféra / Tomášek, Milan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 41-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Interakce nivní sediment-voda-atmosféra / Zeman, Josef -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu II -- s. 11-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Interakce radiostroncia se sedimenty v povrchových vodách / Beneš, P. -- In: Rádioaktivita a životné prostredie -- Roč. 12, č. 5 (1989), s. 211-219
Zdroj: ČGS (UNM)
Interakce sádrovec-voda: rozpor v průběhu kinetických křivek / Faimon, Jiří, 1950- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 51-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Interakce štěpných produktů, uvolněných z úložiště radioaktivního odpadu, s granitem / Buňatová, Václava, Kučera, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 24-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Interakce uranu a radia s přírodními látkami / Borovec, Zdeněk -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 9, č. 3 (1985), s. 3-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Interakcia cement-andezit za hydrotermálnych podmienok / Dyda, Marián, Frťalová, Dana, Števula, Ladislav, Žabka, Alexander -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 6 (1991), s. 161-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Interakcia nenasýtenej zóny pôdy so stúpajúcou hladinou podzemnej vody / Šútor, Július -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 31, č. 3-4 (1983), s. 396-408
Zdroj: ČGS (UNM)
Interaktivní grafika Intergraphu a geologicko-geofyzikální průzkum / René, Miloš -- In: Zpravodaj České asociace aplikované geofyziky -- č. 2 (1994), s. 17-19
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Interaktivní programový systém pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách / Staněk, František, 1956- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, č. 1 (2003), s. 99-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Interaktivní prohlížeč seismických signálů "OP" / Kolář, Petr -- In: Technical computing Prague 2006. 14th annual conference proceedings -- s. 1-4
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Intercalation of Na-montmorillonite with tetraalkyl-(aryl) ammonium cations / Chmielová, Marta, Klika, Zdeněk, 1943-, Kůrková, M., Praus, P., Weiss, Zdeněk -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis -- Vol. 26 (1996), p. 69-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Intercomparison measurements of Rn-222 volume activity in soil air / Matolín, Milan -- In: Radon investigations in the Czech Republic V and the second international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping -- s. 25-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Interdisciplinární geovědní studium historického dolu Jeroným a okolí ve Slavkovském lese (západní Čechy) / Kaláb, Zdeněk, Kirchner, Karel, Lednická, Markéta, Roštínský, Pavel -- In: Časové a priestorové zmeny regionálnych štruktúr. Zborník abstraktov z XVII. z česko-slovenského geografického akademického seminára -- -, - (2012), s. 8-8
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG