Listování
od 

Interesting supergene Pb-rich mineral association from the Rovnost mining field, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic. - Journal of Geosciences, 56, 257-271. DOI: 10.31/geosci.100 / Císařová, Ivana, Hloušek, Jan, Jebavá, Ivana, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří, Škoda, Radek, Veselovský, František -- In: Journal of Geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Roč. 56, č. 3 (2011), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
An interesting trip to Poland
Interesting uranium minerals at the Rožná deposit
An interesting zircon locality near Plešovice (Český Krumlov)
Interface card for multichannel processing of acoustic emission signals / Lokajíček, Tomáš, Vlk, J. -- In: Progress in acoustic emission VII. Proceedings of 12th international acoustic emission symposium -- s. 577-582
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Interface card for multichannel processing of acoustic emission signals / Lokajíček, Tomáš, Vlk, J. -- In: Proceedings of 31st conference on acoustic -- s. 223-226
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
The interglacial from the Holstejn valley in the Moravian Karst
Interglaciál v holštejnském údolí v Moravském krasu / Kadlec, Jaroslav, Smolíková, Libuše -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 68, č. 4 (1993), s. 63-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Intergranular corrosion, infiltrational kaolinization and epigenetically reddened limestones of the Bohemian Karst, and their influence on karst morphology / Bednářová, Jaroslava, Bosák, P., Cílek, Václav -- In: Studia carsologica -- Roč. 6, - (1995), s. 131-150
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Intergranular corrosion, infiltrational kaolinization and epigenetically reddened limestones of the Bohemian Karst, and their influence on karst morphology / Bednářová, Jaroslava, Bosák, Pavel, 1951-, Cílek, Václav, 1955- -- In: Studia carsologica -- Vol. 6 (1995), p. 131-150
Zdroj: ČGS (UNM)
Intergraph nabízí GeoMedia pro výuku GISu / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- Roč. 10, č. 3 (2000), s. 47
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Intergraph nabízí nová řešení pro digitální fotogrammetrii / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- Roč. 8, č. 4 (1998), s. 46-47
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Intergraph podporuje práci geologických služeb / René, Miloš -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 9-10 (1993), s. 294-295
Zdroj: ČGS (UNM)
Intergraph supporting the work of geological surveys
Intergrated microbistratigraphical research of the Cretaceous/Tertiary boundary at the Uzgrúň section in the year 1998
Interlaboratory Tests of X-Ray quantitative Phase Analysis / Čechlanova, N., Djakonov, J., Hering, A., Korecký, Jiří, Melka, Karel, Miščenko, K., Rajnov, N., Riščak, G., Sidorenko, G., Unger, G., Volkov, M., Zoubková, Jana -- In: Powder Diffraction -- ISSN 0885-7156 -- Roč. 7, č. 3 (1992), s. 137-141
Zdroj: ČGS (UNM)
Interlaminar shear strength of textile reinforced carbon-carbon composite / Černý, Martin, Glogar, Petr, Kotek, Jiří -- In: Proceedings of the Conference "Experimental Stress Analysis 2001" -- s. 169-174
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Intermediární intruze v proterozoiku mezi Rakovníkem a Plasy (12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-31 Plasy) / Dolejš, David -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 40-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Intermediate depth aseismic gap in the Wadati-Benioff zone and position of calc-alkaline volcanism / Hanuš, Václav, Vaněk, Jiří -- In: Annales Geophysicae -- Roč. 14, Supplement 1 (1996), s. C70
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Intermediate intrusions in the Proterozoic between Rakovník and Plasy