Listování
od 

Interglaciál v holštejnském údolí v Moravském krasu / Kadlec, Jaroslav, Smolíková, Libuše -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 68, č. 4 (1993), s. 63-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Intergranular corrosion, infiltrational kaolinization and epigenetically reddened limestones of the Bohemian Karst, and their influence on karst morphology / Bednářová, Jaroslava, Bosák, P., Cílek, Václav -- In: Studia carsologica -- Roč. 6, - (1995), s. 131-150
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Intergranular corrosion, infiltrational kaolinization and epigenetically reddened limestones of the Bohemian Karst, and their influence on karst morphology / Bednářová, Jaroslava, Bosák, Pavel, 1951-, Cílek, Václav, 1955- -- In: Studia carsologica -- Vol. 6 (1995), p. 131-150
Zdroj: ČGS (UNM)
Intergraph nabízí GeoMedia pro výuku GISu / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- Roč. 10, č. 3 (2000), s. 47
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Intergraph nabízí nová řešení pro digitální fotogrammetrii / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- Roč. 8, č. 4 (1998), s. 46-47
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Intergraph podporuje práci geologických služeb / René, Miloš -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 9-10 (1993), s. 294-295
Zdroj: ČGS (UNM)
Intergraph supporting the work of geological surveys
Intergrated microbistratigraphical research of the Cretaceous/Tertiary boundary at the Uzgrúň section in the year 1998
Interlaboratory Tests of X-Ray quantitative Phase Analysis / Čechlanova, N., Djakonov, J., Hering, A., Korecký, Jiří, Melka, Karel, Miščenko, K., Rajnov, N., Riščak, G., Sidorenko, G., Unger, G., Volkov, M., Zoubková, Jana -- In: Powder Diffraction -- ISSN 0885-7156 -- Roč. 7, č. 3 (1992), s. 137-141
Zdroj: ČGS (UNM)
Interlaminar shear strength of textile reinforced carbon-carbon composite / Černý, Martin, Glogar, Petr, Kotek, Jiří -- In: Proceedings of the Conference "Experimental Stress Analysis 2001" -- s. 169-174
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Intermediární intruze v proterozoiku mezi Rakovníkem a Plasy (12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-31 Plasy) / Dolejš, David -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 40-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Intermediate depth aseismic gap in the Wadati-Benioff zone and position of calc-alkaline volcanism / Hanuš, Václav, Vaněk, Jiří -- In: Annales Geophysicae -- Roč. 14, Supplement 1 (1996), s. C70
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Intermediate intrusions in the Proterozoic between Rakovník and Plasy
Internal characters of Craniscus Strambergensis (Nekvasilová, 1982), (Brachiopoda) from the Lower Cretaceous from Štramberk (Czechoslovakia) / Nekvasilová, Olga -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 31, no. 2 (1986), p. 179-181, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Internal fabric development in complex lava domes / Kratinová, Zuzana, Kusbach, V., Schulmann, K., Závada, Prokop -- In: Tectonophysics -- ISSN 0040-1951 -- Roč. 466, č. 1-2 (2009), s. 101-113
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Internal fabric of metamorphic mantle rocks of the Bratislava massif
Internal flow fabric study of viscous lava domes in Central Slovakia by means of AMS and quantitative microstructural study / Hrouda, František, Kratinová, Zuzana, Kusbach, Vladimír, Závada, Prokop -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 20 (2006), p. 83-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Internal morphology of the genus Huttonia
Internal strain fabric of the Mohelno serpentinized peridotite / Hrouda, František, Nosál, Libor, Ulrich, Stanislav -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 19 (2005), p. 90-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Internal structure of the granite and tonalite intrusions in the Strzelin massif, Fore-Sudetic block, SW Poland / Oberc-Dziedzic, Teresa -- In: Granitoids in Poland. Archivum mineralogiae monograph, No. 1 -- ISBN 978-83-916310-9-6 -- s. 217-229
Zdroj: ČGS (UNM)