Listování
od 

Internetová databáze dekoračních a stavebních kamenů, Barrandianský diabas - příklad významného stavebního kamene / , , Březinová, Drahomíra, Skarková, Helena -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2004), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Internetová databáze dekoračních a stavebních kamenů. Barrandienský diabas - příklad významného stavebního kamene : (12-41 Beroun, 12-34 Hořovice) / Březinová, Drahomíra, Schulmannová, Barbora, 1963-, Skarková, Helena -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 152-153, Příl. IX
Zdroj: ČGS (UNM)
Internetová databáze kramářských tisků / BYDŽOVSKÁ, Iva -- In: Problematika historických a vzácných knižních fondů -- ISBN 978-80-7053-283-6 -- 8
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: NM
Interpertácia karotážnych meraní na ložisku Ždánice-kryštalinikum 1 / Bienik, Ján, Šály, Silvester -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 2 (1990), s. 179-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Interplanetar and interstellar dust particles
Interplay between assimilation, fractional crystallization and magma mixing - the story of the high-K calc-alkaline Kozárovice intrusion, Central Bohemian Pluton / Bowes, D., Braithwaite, C., Janoušek, Vojtěch -- In: Geolines -- ISBN 1210-9606 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Interplay between Assimilation, Fractional Crystallization and Magma Mixing - the Story of the high-K calc-alkaline Kozárovice Intrusion, Central Bohemian Pluton / Bowes, Donald R., Braithwaite, Colin J. R., Janoušek, Vojtěch, 1968- -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 8 (1999), p. 31-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Interplay between Detailed P/T Estimates and Natural Deformation Mirostructures as a Base for the Thermal and Rheological Modelling / Ježek, Josef, Schulmann, Karel, Ulrich, Stanislav -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 8 (1999), p. 73
Zdroj: ČGS (UNM)
Interplay between tectonics and compaction in a rift-margin, lacustrine delta system: Miocene of the Eger Graben, Czech Republic / Mach, Karel, Rajchl, Michal, Uličný, David -- In: Sedimentology -- ISSN 0037-0746 -- Roč. 55, č. 5 (2008), 28
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Interplay between tectonics and compaction in a rift-margin, lacustrine delta system: Miocene of the Eger Graben, Czech Republic / Mach, K., Rajchl, M., Uličný, David -- In: Sedimentology -- ISSN 0037-0746 -- Roč. 55, č. 5 (2008), s. 1419-1447
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Interplay between tectonics and compaction in a rift-margin, lacustrine delta system: Miocene of the Eger Graben, Czech Republic / Mach, Karel, 1964-, Rajchl, Michal, Uličný, David -- In: Sedimentology -- ISSN 0037-0746 -- Vol. 55, no. 5 (2008), p. 1419-1447
Zdroj: ČGS (UNM)
Interplay of Strike-Slip Tectonics and Eustasy in Coarse-grained Delta Systems, Bohemian Cretaceous Basin / Uličný, David -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 8 (1999), p. 72
Zdroj: ČGS (UNM)
Interpolácia na štrukturovaných sieťach / Kolcun, Alexej, Pravda, D. -- In: Moderní matematické metody v inženýrství -- S. 136-139
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
The Interpolation of the Control surface preparated by the linguistically oriented design / Skotnica, Marek -- In: 2nd International Conference on Fuzzy Sets Theory and its Applications. Abstracts -- s. 46
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Interpretace báňsko-historických údajů v ložiskové geologii na příkladu Rudolfovského rudního revíru / Nouza, Richard, Pluskal, Oskar -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 21 -- Roč. 122 (1991), s. 327-337
Zdroj: ČGS (UNM)
Interpretace cementačního koeficientu písčitých hornin
Interpretace chemického složení těžkých minerálů v sedimentech z řeky Hodonínky / Buriánek, David -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 17, č. zima (2010), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Interpretace chemismu granitů koutského typu (melechovský masiv, moldanubický pluton) : 23-12 Dolní Kralovice, 23-21 Havlíčkův Brod / Procházka, Václav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 111-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Interpretace černobílých leteckých snímků pro účely ochrany krajiny na příkladu z Českého krasu / Fišerová, Daniela, Petrlík, Jindřich -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 14, č. 3 (1989), s. 170-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Interpretace deformací sedimentů karpatské předhlubně na kontaktu se zónou pavlovsko-waschberskou (vnější Západní Karpaty) / Melichar, Rostislav, Poul, Ivan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 17, č. zima (2010), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)