Listování
od 

Interpretace oravské magnetické anomálie / Kadlečík, Jan, Pospíšil, Lubomil -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 1 (1991), s. 33-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Interpretace oxidačně-redukčního potenciálu v přírodním prostředí / Zeman, Josef -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 111-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Interpretace příčných subhorizontálních až ležatých vrás vrbenské a desenské skupiny / Hanžl, Pavel, Orel, Petr, Otava, Jiří, 1950- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993)
Zdroj: ČGS (UNM)
Interpretace seizmických záznamů trhacích prací prováděných ve štole Jeroným v Čisté / Kaláb, Zdeněk, Lednická, Markéta -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 6, č. 2 (2006), s. 155-160
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Interpretace strukturně tektonických poměrů antiklinoria Třemešná-Vysoká a přilehlých synklinorií / Jedlička, Jaromír -- In: Sborník GPO -- Č. 31 (1986), s. 71-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Interpretace svrchního omezení permokarbonu centrální části Českého ráje na základě 3D modelování / Skácelová, Zuzana, Tasáryová, Zuzana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Interpretace tíhového pole v Krkonošsko-Jizerském krystaliniku / Šrámek, Josef -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 266-280
Zdroj: ČGS (UNM)
Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí / Rybář, Jan -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 4/106/ (1997), s. 95-109
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí / Rybář, Jan -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- Č. 4(106) (1997), s. 95-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Interpretace vrstevnatých a usměrněných textur v granitech / Breiter, Karel, 1956- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 13
Zdroj: ČGS (UNM)
Interpretace vulkanických produktů - jeden z klíčů pro rekonstrukci paleoprostředí : exkurzní průvodce semináře Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti, říjen 2008, Sedmihorky u Turnova / Rapprich, Vladislav, 1979-, Řídkošil, Tomáš, 1953- -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 3 (2008), s. 81-86, 90
Zdroj: ČGS (UNM)
Interpretace výsledků karotážních měření na zatopené jámě Jindřich - ložisko Oslavany / Černík, Miroslav, Slovák, Jiří, Stejskal, Martin -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce S, Sanace a rekultivace po těžbě -- [1] s. S 9
Zdroj: ČGS (UNM)
Interpretace vývoje Amatérské jeskyně na podkladě morfologie a pozice hlavních chodeb (23-24, Protivanov) / Vít, Jan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 39-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Interpretácia fyzikálnych a karotážnych meraní horninových súborov dvoch tektonických jednotiek v profile vrtu BRU-1 (Brusník, 1042,8 m, Rimavská kotlina) / Franko, Juraj, Husák, Ĺudovít, Muška, Peter, Vozár, Jozef -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 95 (1992), s. 47-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Interpretácia kolárovskej tiažovej anomálie / Bielik, Miroslav, Burda, Miloslav, Sitárová, Anna -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 81 (1984), s. 171-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Interpretácia leteckých snímok pri inžiniersko-geologickej rajonizácii územia bratislavského urbanizačného regiónu / Holzer, Rudolf -- In: Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume -- s. 255-264
Zdroj: ČGS (UNM)
Interpretácia transformovaných polí v oblasti západných Karpát / Pašteka, Viliam -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 3 (1984), s. 311
Zdroj: ČGS (UNM)
Interpretácija aerofotosnimok pri inženernogeologičeskom rajonirovanii territorii Bratislavskogo metropolitnogo regiona
Interpretacija izmerenij sovremennych dviženij zemnoj poverchnosti
Interpretacionnyje modeli fizičeskich javlenij narušenij v massivach gornych porod