Listování
od 

Intraclasts from Lower Badenian coarse-grained deposits - evidence of post- depositional environment (Carpathian Foredeep, Czech Republic) / Nehyba, Slavomír, Petrová, Pavla, Švábenická, Lilian -- In: Przebieg i zmienność sedymentacji w basenach przedgórskich -- ISBN 83-922218-4-2 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
An 'Intracranial Joint' in Frogs : studies in Herpetology / Roček, Zbyněk, 1945- -- In: Proceedings of the European Herpetological Meeting, 3rd Ordinary General Meeting of the Societas Europaea Herpetologica, Prague 1985 -- s. 49-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Intracrustal manifestations of the basalt layer in the development of the moravian block / Weiss, Jaroslav, 1931-1988 -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 16, no. 1 (1984), p. 51-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Intracrystal microtextures in alkali feldspars from fluid deficient felsic granulites: A chemical and TEM study / Abart, Rainer, Habler, Gerlinde, Rhede, Dieter, Tajčmanová, Lucie, Wirth, Richard -- In: Contributions to Mineralogy and Petrology -- ISSN 0010-7999 -- Roč. 164, č. 4 (2012), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Intraformační brekcie na VMG v Bílině / Mach, Karel, 1964- -- In: Zpravodaj SHD -- ISSN 0323-0368 -- Č. 3 (1995), s. 11-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Intraformační slepenec v sedimentech spodního miocénu v oblasti Ždánického lesa / Dohnal, Kamil, Hamršmíd, Bohumil, Zádrapa, Miroslav -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Roč. 16 (1995), s. 109-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Intraformation breccia at VMG in Bílina
Intraformational conglomerates in the Lower Miocene sediments of the Ždánický les Mts.
Intragranitic pegmatites of the Strzegom-Sobótka massif - an overview / Janeczek, Janusz -- In: Granitoids in Poland. Archivum mineralogiae monograph, No. 1 -- ISBN 978-83-916310-9-6 -- s. 193-201
Zdroj: ČGS (UNM)
Intraklasty ze spodnobadenských klastik jako svědectví dnes již neexistujících prostředí / Nehyba, Slavomír, Petrová, Pavla, Švábenická, Lilian -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-635-5 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Intraklasty ze spodnobadenských klastik jako svědectví dnes již neexistujících prostředí / Nehyba, Slavomír, Petrová, Pavla, Švábenická, Lilian -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 81
Zdroj: ČGS (UNM)
Intrakrustální projevy bazaltového patra ve vývoji moravského bloku
Intramarginal veined Lauraceae leaves from the Albian-Cenomanian of Charante-Maritime (Western France) / Coiffard, Clement, Gomez, Bernard, Kvaček, Jiří, Néraudeau, Didier, Thévénard, Frédéric, Thiébaut, Mélanie -- In: Palaeontology -- ISSN 0031-0239 -- Roč. 52, č. 2 (2009), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Intranamurian hiatus in the Northsilesian basin. Sedimentary geology in the Czech Republic (A conference on January 23.-24. 1996, Abstracts)
Intranamurský hiát v hornoslezské pánvi / Kumpera, O., Kumpera, Otakar, 1932-1996, Martinec, Petr, Martinec, Petr, 1942- -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 23-24
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG -- ČGS (UNM)
Intraplate earthquake swarms in West Bohemia/Vogtland (Central Europe) / Fischer, Tomáš, Horálek, Josef -- In: Jokull -- Roč. 60, č. 1 (2010), s. 67-87
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Intraplate seismicity in the western Bohemian Massif (central Europe): A possible correlation with a paleoplate junction / Babuška, Vladislav, Fischer, Tomáš, Plomerová, Jaroslava -- In: Journal of Geodynamics -- ISSN 0264-3707 -- Roč. 44, č. 3-5 (2007), s. 149-159
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Intrarudní metasomatóza v uranových žilách na ložisku Rožná / Anderson, E. B., Ivanov, P. A., Komínek, Jiří, 1937-2006 -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 12, č. 3 (1988), s. 70-88, 3. str. obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
Intraspecific variability in two Devonian trilobites from the Barrandian area: Pedinopariops insequens(Chlupáč, 1977) and Prokops prokopi (Chlupáč, 1971); surprising bimodalities / Bignon, Arnaud, Budil, Petr, Crônier, Catherine, Fatka, Oldřich, Laibl, Lukáš -- In: The 5th Conference on Trilobites and their relatives, 1st July-4th July 2012, Prague, Czech Republic ABSTRACTS -- ISBN 978-80-7075-787-1 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Intraspecific variability reduced before or during the extinction? / Hladil, Jindřich -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. 1, č. 1 (1994), s. 11-12
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ